Rybnik: Wiadukty i mosty do remontu

Miasto ogłosiło przetarg na remont obiektów mostowych na terenie Rybnika. Na renowację czeka pięć mostów, cztery wiadukty, jedna kładka i przepust. 

Planowane roboty podzielone zostały na dwa zadania. W pierwszym wyremontowane zostaną: • most nad rz. Nacyną na ul. Górnośląskiej • wiadukt nad zlikwidowanym torowiskiem Kopalni Piasku „Kotlarnia”, na ul. Szybowcowej • wiadukt nad zlikwidowanym torowiskiem Kopalni Piasku „Kotlarnia” na ul. Włościańskiej • most nad rz. Nacyną na ul. Targowej (droga wewnętrzna)• kładka nad rz. Ruda na ul. Za torem• wiadukt nad torowiskiem na ul. Gliwickiej (DK78)• wiadukt nad torowiskiem na ul. Wodzisławskiej (DK78)• most nad rz. Nacyną na ul. Kotucza (DK78)• most nad rz. Ruda na ul. Stalowej • przepust na ul. Karola Miarki • most nad rzeką Ruda na ul. Partyzantów

Prace przy poszczególnych obiektach obejmą m.in.  wymianę nawierzchni oraz krawężników, naprawę konstrukcji podporowych, oczyszczenie dylatacji mostowych, wykonanie zabezpieczeń hydroizolacyjnych powierzchni betonowych oraz czyszczenie i malowanie antykorozyjne stalowych konstrukcji czy wymianę drewnianej konstrukcji.

Zadanie drugie to remont mostu nad rzeką Nacyną na ul. Zamenhoffa, gdzie zaplanowano uszczelnienie krawężników masą asfaltowo-polimerową trwale elastyczną oraz zaprojektowanie i wykonanie poliuretanowego przekrycia dylatacyjnego. 

Prace w przypadku obu zadań powinny zostać zrealizowane w ciągu 270 dni od daty zawarcia umowy.

Na oferty przetargowe miasto czeka do 20 października br.

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej.

Urząd Miasta Rybnika

Default image
Informacja Prasowa
Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.