Sejm: I czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na 2022 rok

O 9 rozpocznie się drugi dzień 39. posiedzenia Sejmu. Posłowie zaczną prawdopodobnie od krótkiego bloku głosowań a następnie będą debatować nad ustawą budżetową.

Default image
Sebastian Pypłacz
Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Wiceprezes stowarzyszenia BoMiasto. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.