Sztuczna inteligencja w walce z fake newsami. AntyFakeNews – pierwszy taki projekt w Polsce

Koniec z fake newsami? Teraz to możliwe dzięki naukowcom z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Badacze rozpoczynają prace nad projektem AntyFakeNews – systemem do ochrony użytkowników przed fałszywymi informacjami w sieci. To pierwszy tego typu projekt w kraju.  

Głównym założeniem projektu AntyFakeNews jest stworzenie narzędzia teleinformatycznego, które pozwoli ostrzegać osoby korzystające z różnych portali przed potencjalnie niebezpiecznymi treściami typu fake news. Rozwiązanie pozwoli też prezentować rzeczywiste treści mające podstawy naukowe, które odnoszą się do nieprawdziwych informacji, bazując na sprawdzonych i rzetelnych źródłach. Takienarzędzie to konieczność w dzisiejszych czasach, zdominowanych przez fake newsy. 

W ramach projektu AntyFakeNews stworzony zostanie model opisujący związki przyczynowo skutkowe, związane z potencjalnym zagrożeniem treściami typu fake news. – Planujemy także wprowadz podział treści ze względu na ich tematykę, jak również oszacować związek pomiędzy poszczególnymi użytkownikami systemu, a ich reakcją na treści powodujące dezinformacje. Utworzony model pozwoli na realizację rozbudowanej bazy, która ma przechowywać dane o treściach informacyjnych orazinformacje o profilach użytkowników wraz z estymacją ichpodatności na oddziaływanie przez fake newsy – mówi dr inż. Karol Jędrasiak, Zastępca Dyrektora Centrum Transferu Technologii Akademii WSB, kierownik działu badawczo-rozwojowego projektu. 

Realizacja projektu AntyFakeNews została podzielona na 3 fazy. Faza I to prace obejmujące przygotowanie niezbędnych modułów efektywnego przetwarzania danych. – W tej fazie założyliśmy nie tylko zgromadzenie niezbędnych dla realizacji projektu danych, ale również wybranie najlepszych algorytmów i narzędzi do ich przetwarzania pod kątem detekcji fake newsów. W fazie II działania zespołu badawczo-rozwojowego ukierunkowane zostaną na stworzenie generycznego systemu, którego sercem będą metody detekcji oparte na algorytmach sztucznej inteligencji. Ostatnia faza to bieżące działania mające na celu ulepszenie powstałego systemu oraz przygotowanie do wdrożenia wyników osiągniętych w ramach dwóch pierwszych etapów – mówi dr inż. Paweł Buchwald z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. 

Narzędzie powstałe w wyniku prac, jako produkt komercyjny,będzie dostępne w ofercie firmy ITD24 sp. z o.o. po zakończeniu wszystkich faz. Jego udostępnienie dla węższej grupy testowych użytkowników będzie możliwe już w trakcie realizacji projektu. Trudność przedsięwzięcia determinują nie tylko problemy teleinformatyczne i przetwarzania danych,jakie należy rozwiązać, ale również problematyka badawcza z obszaru edukacji socjologii i interakcji z użytkownikami.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w analizie danych, w tym tekstowych, selekcji i klasyfikowaniu informacji ma ogromny potencjał, którego pełne znaczenie i rolę dostrzeżemy w najbliższej przyszłości. Projekt Akademii WSB to właśnie krok w tym kierunku. – Podejmowane działanie zakłada stworzenie innowacyjnego rozwiązania technologicznegolecz opiera się o znane już dziś, realne potrzeby społeczne. Dlatego właśnie w pierwszym etapie projektu przeprowadzamy pogłębione badanie w celu rozpoznania „społecznego DNA fake newsów”. Musimy dokładnie poznać mechanizmy funkcjonowania dezinformacjiw różnych grupach użytkowników mediów, opisać i sklasyfikować modele uwzględniające poziomy wrażliwości na poszczególne rodzaje fałszywych informacji, świadomość  ich znaczenia, sposoby odnoszenia się do fake newsów, mechanizmy chronienia się przed nimi, a także specyfikę ich rozprzestrzeniania się w przestrzeni mediów sieciowych – mówi dr Michał Szyszka z Akademii WSB.

Badacze wierzą, że system pozwoli na szersze przyjrzenie się rzeczywistości oraz umożliwi wypracowanie każdemu własnego poglądu na otaczającą nas codzienność, jak i spojrzenie w przyszłość na podstawie wyciągniętych wniosków. – To bardzo ważne przedsięwzięcie w obecnych czasach. Czas pandemii spowodował wzmożoną obecność internautów w sieci. Dezinformacja płynąca za pośrednictwem tego medium może w znaczący sposób wpłynąć na wszelkie aspekty naszego życia. Dostęp do rzetelnej i sprawdzonej informacji jest zatem kluczową kwestią, a to główny cel oraz misja realizacji projektu – mówi Piotr Ufel, programista z firmy Complex-IT, członek zespołu badawczo-rozwojowego. 

Projekt realizowany jest w konsorcjum, w skład którego wchodzą: ITD24 Sp. z o.o. jako Lider oraz Akademia WSB.

Akademia WSB

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.