Rybnik: Konsultujemy stawki opłat za śmieci

Do 19 października trwają konsultacje projektu uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Zgodnie z projektem uchwały, od 1 stycznia 2022 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, wynosić będzie 29,50  miesięcznie za osobę (obecnie jest to 24 zł/os.)

Uchwała zmienia również wysokość stawek dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Zapłacimy więcej, bo więcej śmiecimy 

W pierwszym kwartale 2021 r. panował szereg ograniczeń związanych z pandemią COVID-19. Wykonywanie pracy zdalnej, nauka online, ograniczenia w funkcjonowaniu gastronomii oraz innych firm usługowych, spowodowały, iż strumień odpadów generowany dotychczas w zakładach pracy, szkołach, lokalach gastronomicznych przeniósł się do gospodarstw domowych, gdzie odpady te odbierane są w ramach zryczałtowanej stawki opłaty 24 zł/osobę/miesiąc – czytamy w treści uzasadnienia uchwały. Dodatkowo, podejmowane przez mieszkańców środki ostrożności związane z noszeniem maseczek jednorazowych, zwiększonym zużyciem środków dezynfekujących, jak również zakupem środków czystości wpływają na zwiększenie ogólnej masy generowanych odpadów komunalnych. Nie bez znaczenia pozostaje wzrost popularności zakupów dokonywanych online i korzystanie z usług firm kurierskich, które w celu zabezpieczenia przesyłki wykorzystują znaczne ilości opakowań typu papier i plastik. Widoczny jest także wzrost ilości odbieranych odpadów wielkogabarytowych związany również z pandemią i prowadzeniem, na dużą skalę przez mieszkańców remontów. Ponadto ustawowe wprowadzenie „dowolności wyboru” firm odbierających odpady komunalne doprowadziły do rozszczelnienia systemu, który skutkuje podrzucaniem odpadów do miejsc objętych gminnym systemem ich zbiórki (np. zabudowa wielolokalowa).

Bieżąca analiza wskazuje, że system według obowiązujących stawek opłat, w 2022 r. nie zostanie zbilansowany. Ze szczegółowymi wyliczeniami można się zapoznać w treści uzasadnienia do konsultowanej uchwały: • Projekt uchwały (pdf)• Uzasadnienie  (pdf)

Opinie na temat konsultowanej uchwały można wysyłać mailowo  na adres Wydziału   Gospodarki   Komunalnej: gospkom@um.rybnik.pl,  w terminie do 19 października br. 

Na co idą twoje pieniądze za śmieci?

Zgodnie z przepisami, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, obejmujące:• odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,• tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,• obsługę administracyjną systemu,• edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Z opłat mogą również zostać pokryte takie koszty jak:• wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,• utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami,• usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy o odpadach.

Ile płacą inni?

Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi są zróżnicowane. W okolicznych gminach kształtują się one od 15 zł w Żorach (ale od przyszłego roku stawka podniesiona będzie tam do 25 zł), przez 21 zł w Raciborzu, 24,50  zł w Bytomiu, 26 zł w Tychach, 26,10 zł w Wodzisławiu Śląskim, 26,30 zł w Katowicach, 27,70 zł w Sosnowcu, aż po 29 zł w Cieszynie, 29,50 zł w Czerwionce-Leszczynach, 30 zł w Rudzie Śląskiej,  33 zł w Orzeszu i Tarnowskich Górach czy 36 zł w Zawierciu.

Urząd Miasta Rybnika

Default image
Informacja Prasowa
Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.