Nowy dyrektor „Ignacego”

Konkurs na dyrektora Zabytkowej Kopalni Ignacy rozstrzygnięty. Funkcję tę będzie pełnił Marek Gołosz, pełniący obowiązki na tym stanowisku od kwietnia br. 

Marek Gołosz ma 37 lat. Pochodzi z Wyr w powiecie mikołowskim. Jest absolwentem politologii i filologii języka hiszpańskiego na Uniwersytecie Śląskim. Większość aktywności zawodowej związał z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, gdzie był odpowiedzialny za upowszechnianie i promocję dziedzictwa kultury przemysłowej. Od 2012 do 2019 roku zajmował się zarządzaniem najpopularniejszym produktem turystyki industrialnej w Polsce, Szlakiem Zabytków Techniki. Koordynował także kampanie promocyjne święta Szlaku – festiwalu Industriada. Od 2020 roku realizował zadania związane z promocją, marką i komunikacją marketingową w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Na pełniącego obowiązki dyrektora Zabytkowej Kopalni Ignacy został powołany na czas od 15 kwietnia do 30 września br., z początkiem sierpnia na to stanowisko ogłoszony został konkurs, w którym pełniący obowiązki dyrektora Ignacego wystartował i wygrał. 

– Zaproponowana przeze mnie koncepcja funkcjonowania instytucji zakłada wzmocnienie oferty turystycznej Rybnika poprzez przekształcenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w markowy produkt turystyki kultury industrialnej w Polsce. Chciałbym, aby zadbany zabytek ery przemysłowej dostarczał mieszkańcom Rybnika i turystom mądrej rozrywki i mądrego odpoczynku. Kopalnia służyła kiedyś do wydobywania zasobów ziemi. Dziś, odnowiona, sama stanowi zasób, służący do stworzenia atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego – wyjaśnia Marek Gołosz

Jak zaznacza Marek Gołosz, Zabytkowa Kopalnia Ignacy, realizując zadania statutowe, powinna działać w trzech obszarach:

– Po pierwsze, powinna upowszechniać i popularyzować w Polsce dziedzictwo przemysłowe Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Rybnickiego Okręgu Węglowego. Po drugie, prowadzić interaktywną edukację naukową i kulturalną, związaną z naukami ścisłymi, przyrodniczymi i humanistycznymi. Po trzecie, udostępniać przestrzeń spędzania czasu wolnego, obejmującą zabudowania kompleksu kopalni, jak i zielony teren rekreacyjny wokół niej.

Rewitalizacja Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku-Niewiadomiu to jedna z priorytetowych inwestycji miasta, prowadzona w dużej mierze dzięki dofinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej. Nowe oblicze zyskują kolejne obiekty dawnej kopalni. Od kilku lat odnawiane są kolejne kopalniane przestrzenie – zmodernizowano już wieżę ciśnień oraz budynki stolarni i maszynowni szybu „Głowacki”. Prace toczą się w budynkach nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” oraz na terenie byłej sprężarkowni. Pomiędzy poszczególnymi budynkami „Ignacego” powstanie m.in. industrialny plac zabaw i rozrywki dla dzieci, a rekreacyjno-wypoczynkowy teren będzie tworzył atrakcyjną całość dla odwiedzających.

Jak wskazuje Marek Gołosz, po zakończeniu procesu inwestycyjnego oraz rozbudowaniu oferty dla zwiedzających, kolejnym krokiem będzie zgłoszenie aplikacji o nadanie Zabytkowej Kopalni Ignacy statusu punktu kotwicznego Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego – ERIH. 

– To specjalna kategoria obiektów turystyki industrialnej, które oferują najwyższą jakość i największą ilość usług. Wyróżnienie pozwoli z pewnością przyciągnąć do Rybnika pasjonatów dziedzictwa przemysłowego Starego Kontynentu – wyjaśnia Marek Gołosz.

Urząd Miasta Rybnika

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.