Główna Wiadomości Opinie Podcasty

Częstochowskie wodociągi w systemie ekozarządzania

Deklaracja Środowiskowa EMAS Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie spełnia wymagania unijnego systemu ekozarządzania. Przedstawia ona działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, zdrowia i życia ludzkiego oraz promowania idei odpowiedzialnego korzystania z zasobów wody.  

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie po przeprowadzeniu postepowania sprawdzającego  oraz  na podstawie pozytywnego wyniku audytu weryfikującego i pozytywnej walidacji aktualizacji V wydania Deklaracji Środowiskowej EMAS, utrzymał Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego w rejestrze organizacji zarejestrowanych w unijnym systemie ekozarządzania i audytu EMAS.

Aktualny wykaz organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS znajduje się na stronach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie: https://www.gov.pl/web/gdos/rejestr-emas oraz na stronach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/environment/emas/emas_registrations/register_en.htm 

Rejestracja w systemie EMAS potwierdza, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie realizując działalność gospodarczą:
– podejmuje działania minimalizujące negatywnie oddziaływanie na środowisko przyrodnicze,
– prowadzi oszczędną gospodarkę materiałową,
– przestrzega obowiązujących wymagań prawnych,
– wprowadza w życie zasady społecznej odpowiedzialność biznesu,
– mobilizuje pracowników, aby w jeszcze większym stopniu włączali się w systematyczną poprawę efektywności działalności środowiskowej,
– rozwija świadomość ekologiczną pracowników, dzieci i młodzieży oraz partnerów biznesowych. 

Dla Wodociągów system EMAS to także ważne narzędzie służące osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju opublikowanych w Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ „Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju”, a w szczególności Celu 6: „Czysta woda i warunki sanitarne”.
Zaktualizowane wydanie Deklaracji Środowiskowej EMAS Przedsiębiorstwa jest dostępne dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej: https://www.pwik.czest.pl/deklaracja-srodowiskowa

Na stronach internetowych Przedsiębiorstwa dostępny jest także formularz krótkiej ankiety dotyczącej Deklaracji Środowiskowej EMAS, w której można wyrazić opinie dotyczące działalności PWiK m.in. w kontekście ochrony środowiska przyrodniczego, jak również w zakresie formy Deklaracji Środowiskowej EMAS. 

Ankieta (do pobrania) dostępna jest pod informacjami dotyczącymi Zintegrowanego Systemu Zarządzania PWiK: https://www.pwik.czest.pl/zintegrowany-system-zarzadzania2

Urząd Miasta Częstochowy

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.