Tytuł Zasłużonego dla Miasta Imielina nadany

Pan Ryszard Stadler, przedsiębiorca, wieloletni radny oraz założyciel i długoletni prezes Koła Imielin Związku Górnośląskiego oraz były prezes Bractwa Pielgrzymkowego ZG, podczas uroczystej sesji Rady Miasta został uhonorowany tytułem Zasłużonego dla Miasta Imielina.

W spotkaniu wzięli udział m.in. burmistrz Imielina Jan Chwiędacz, burmistrz Chełmu Śląskiego Stanisław Jagoda, przewodniczący Rady Miasta Imielina Tadeusz Hericht, Radni Imielina, pracownicy Urzędu Miasta Imielina, były prezydent Mysłowic Edward Lasok, prezeska mysłowickiego koła Związku Górnośląskiego Teresa Bialucha oraz prezes Związku Górnośląskiego Grzegorz Franki.

Default image
Sebastian Pypłacz
Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Wiceprezes stowarzyszenia BoMiasto. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.