Częstochowa: mamy środki na kolejną modernizację

Częstochowa wywalczyła blisko 9 mln zł dofinansowania na kolejny etap termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Inwestycje będą realizowane w II LO im. R. Traugutta, Szkołach Podstawowych nr 36 przy ul. Kasztanowej i 42 przy Alei Armii Krajowej oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 przy ul. Łukasińskiego. Równolegle miasto prowadzi obecnie 9 innych inwestycji termomodernizacyjnych w placówkach oświatowych. 

– Cztery inwestycje będą kosztować ponad 15 mln złotych, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to blisko 9 mln złotych – mówi prezydent miast Krzysztof Matyjaszczyk. – To kolejny etap termomodernizacji, w której wykonaliśmy przez ostatnie lata duży skok. Zostało nam jeszcze tylko kilkanaście miejskich placówek oświatowych w Częstochowie, które czekają na termomodernizację. Będziemy starali się zaplanować te inwestycje z udziałem środków europejskich w nowym okresie programowania.

Miasto ogłosiło przetargi na te 4 zadania nieco wcześniej, więc te inwestycje – obecnie z dofinansowaniem unijnym – mają już wyłonionych wykonawców. 

W zakresie robót budowlanych jest m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych,  dachów, ścian fundamentowych, wymiana instalacji c.o. wraz  z grzejnikami, wymiana instalacji elektrycznej z oświetleniem oraz częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Prace rozpoczną się we wrześniu, potrwają do listopada 2022 roku. W tym roku zostanie zrobione 10-20% z zakresu robót, pozostałe prace zostaną zakończone w przyszłym. Remonty mają być prowadzone w czasie roku szkolnego w taki sposób, aby znacząco nie zakłócać normalnych zajęć. 

Projekty są elementami kolejnego etapu zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie. Rezultatem ich realizacji będzie zwiększenie efektywności energetycznej tych budynków, zmniejszenie ich negatywnego wpływu na stan powietrza w mieście oraz poprawa funkcjonalności, estetyki oraz komfortu pracy i nauki w miejskich placówkach oświatowych.

Do tej pory, w okresie programowania 2014-2020 Gmina Miasto Częstochowa zrealizowała 4 programy termomodernizacyjne na łączną kwotę 58 mln złotych, wykorzystując ponad 35 mln złotych dofinansowanie ze środków UE. 

Termomodernizacje w czterech jednostkach to nie jedyne tego rodzaju prace w częstochowskich placówkach oświatowych. 

Obecnie trwają roboty termomodernizacyjne w 9 innych miejskich jednostkach, w dużej części mocno już zaawansowane. Prace w 6 z nich (MP 7 przy ul. Mireckiego i MP 36 przy ul. Kukuczki, SP 17 na Rakowie, SP 19 przy Orlej, SP 34 przy Dąbrowskiej i Zespół Szkół Ekonomicznych przy ul. św. Augustyna) zakończą się jeszcze w tym roku. 
W trzech pozostałych: MP 38 na Parkitce (tu realizowana jest także rozbudowa przedszkola), VIII LO Samorządowe i IX LO im. Norwida – będą kontynuowane w roku przyszłym.

Te inwestycje są finansowane ze środków rządowego funduszu covidowego, środków własnych, a – w przypadku MP 38 – także ze środków unijnych.

Częstochowa pozyskała dofinansowanie dla 4 projektów dotyczących termomodernizacji szkół, tj:

1. Termomodernizacja budynku II LO im. R. Traugutta, ul. Kilińskiego 62 
Wykonawca: Firma Usługowo – Handlowa Dziedzicki Marcin Dziedzicki z siedzibą ul. Stawowa w 42-274 Konopiska 

W zakresie prac znalazła się m.in.: izolacja pionowa ścian piwnic; docieplenie wszystkich ścian budynków polegające na wykonaniu ocieplenia z płyt styropianowych, tynków cienkowarstwowych silikonowych wraz z obróbkami blacharskimi oraz innymi robotami dodatkowymi związanymi z docieplaniem elewacji; docieplenie stropodachu styropapą wraz z robotami towarzyszącymi, podwyższenie ogniomurów, kominów wentylacyjnych, obróbki blacharskie; wymiana 7 sztuk okien oraz drzwi wejściowych; remont instalacji elektrycznej, instalacji co. wraz z wymianą grzejników. 

2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 36, ul. Kasztanowa 7/9 
Wykonawca – P.P.H.U. LOMA 
W zakresie prac znalazła się m.in.: modernizacja ścian i stropów zewnętrznych, modernizacja wentylacji grawitacyjnej, systemu grzewczego, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne.
W ramach kosztów niekwalifikowanych zostanie wykonana m.in.: pionowa izolacja przeciwwilgociowa na ścianach fundamentowych i piwnicznych, wymiana posadzek w budynku, wymiana nawierzchni placu za szkołą, wymiana dojść i chodników, istniejących studzienek rewizyjnych (odwodnienie dachu). 

3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 42, Aleja Armii Krajowej 68A 
Wykonawca: F.H.U. DZIEDZICKI Marcin Dziedzicki 
W zakresie prac znalazło się m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych piwnicy, ścian zewnętrznych nadziemia, ścian przylegających do gruntu oraz stropodachów; wymiana drzwi zewnętrznych, modernizacja systemu ogrzewczego – wymiana grzejników na grzejniki z zaworami termostatycznymi, modernizacja oświetlenia wbudowanego – wymiana opraw na energooszczędne.
W ramach kosztów niekwalifikowanych m.in. zostaną podwyższone ogniomury i attyki oraz kominy; wykonany napis z liter przestrzennych z podświetleniem led na elewacji frontowej, wyremontowana instalacja elektryczna. 

4. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3, ul. Łukasińskiego 70 
Wykonawca: Firma  AGBUD-BIS Sp. z o.o z siedzibą ul. Jagiellońska 59/65 w Częstochowie 
Zakres prac obejmie: izolację pionową ścian piwnic; docieplenie wszystkich ścian budynków polegające na wykonaniu ocieplenia z płyt styropianowych, tynków cienkowarstwowych silikonowych wraz z obróbkami blacharskimi oraz innymi robotami dodatkowymi związanymi z docieplaniem elewacji; docieplenie stropodachu styropapą wraz z robotami towarzyszącymi, remont kominów, obróbki  blacharskie; remont instalacji elektrycznej; remont instalacji co. wraz z wymianą grzejników.

Projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach poddziałania 4.3.2 – RIT osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL na lata 2014-2020.

Urząd Miasta Częstochowy

Obrazek domyślny
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.