Rybnik: Termomodernizacje i ekologiczne ogrzewanie w Niedobczycach

Nie tylko w dzielnicy Boguszowice, ale i w Niedobczycach realizowane są inwestycje poprawiające jakość powietrza. ZGM wymienia tam przestarzałe źródła ogrzewania i termomodernizuje budynki. 

W Niedobczycach trwają prace związane z modernizacją wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ul. Hetmańskiej 1, 5a i 7. Przy  Hetmańskiej 5likwidowana jest kotłownia węglowa, którą zastąpi kotłownia gazowa budowana wraz z siecią zewnętrzną. Przy  Hetmańskiej 7 wykonano termomodernizację. 

W Niedobczycach trwają też prace związane z modernizacją węzła cieplnego oraz ociepleniem wielorodzinnego budynku przy ul. Barbary 19. Modernizacja węzła cieplnego przeprowadzana jest też przy ul. Rymera 42. Z kolei budynki przy ul. Gen. Andersa 18, 20 i 28 są termomodernizowane i podłączane do sieci ciepłowniczej. Wartość wszystkich wymienionych robót szacowana jest na  ponad 4,4 mln zł. 

Tymczasem na horyzoncie kolejne inwestycje w dzielnicy. Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy na wykonanie termomodernizacji wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej budynkówprzy ul. Paderewskiego 31, 33, 35, 37 oraz Gen. W. Andersa 34, 36, 38, 40, 40A, 40B, 42, 42A, 44, 44A, 44B. 

Warto dodać, że inwestycje ZGM poprawiające jakość powietrza realizowane są przy wsparciu Unii Europejskiej

W Niedobczycach realizowane są projekty:• „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Niedobczycach” 

Wartość całkowita projektu: 5 137 814,31 zł, 

Dofinansowanie z EFRR: 3 957 775,44 zł. 

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 • „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła”.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 24 239 914,92 zł,

Maksymalna kwota dofinansowania: 16 911 512,97 zł

Dofinansowanie: Projekt realizowany w ramach poddziałania 1.7.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Urząd Miasta Rybnika

Default image
Informacja Prasowa
Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.