W PE po wakacjach: działania klimatyczne, zdrowie publiczne, roaming i płace minimalne

Po wakacyjnej przerwie europosłowie zajmą się m.in. działaniami na rzecz klimatu, zdrowiem publicznym i ochroną praw użytkowników w sieci. W planach są również dalsze prace nad zapewnieniem sprawiedliwych płac minimalnych oraz przedłużenie przepisów dotyczących roamingu.

Stan Unii Europejskiej

Nowy sezon polityczny rozpocznie się od debaty o stanie Unii Europejskiej, podczas której eurodeputowani będą zadawać pytania przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen o działalność KE w ciągu ostatniego roku oraz o główne priorytety i wyzwania na nadchodzące 12 miesięcy. Debata odbędzie się w Strasburgu w środę 15 września, podczas pierwszej po wakacjach sesji plenarnej, która rozpocznie się w poniedziałek 13 września i potrwa cztery dni.

Działania na rzecz klimatu

W połowie lipca Komisja Europejska przedstawiła pakiet inicjatyw związanych z Europejskim Zielonym Ładem, które mają pomóc UE ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 roku.

Parlament Europejski określi swoje stanowisko w sprawie tych inicjatyw – od środków dla przyspieszenia rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, po wprowadzenie nowego transgranicznego podatku od emisji dwutlenku węgla nakładanego na importy z krajów o niższych ambicjach klimatycznych niż UE.

Gotowość na kryzysy zdrowotne

Pandemia koronawirusa pokazała, że dla znalezienia rozwiązań kryzysu zdrowotnego niezbędna jest współpraca między krajami UE.

PE ustalił swoje stanowisko negocjacyjne w sprawie wzmocnienia mandatu Europejskiej Agencji Leków i we wrześniu przygotuje swoje stanowisko w dwóch kolejnych sprawach: Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz poprawy gotowości na transgraniczne zagrożenia zdrowia. Następnie posłowie będą negocjować porozumienia w tych kwestiach z rządami UE.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy

Posłowie do PE będą aktywnie uczestniczyć w pracach Konferencji w sprawie Przyszłości Europy, której celem jest przedstawienie konkretnych propozycji zmian w UE na podstawie pomysłów zgłaszanych przez obywateli. 108 posłów do PE jest członkami sesji plenarnej Konferencji, która odbędzie się 22-23 października.

Polityka rolna

Posłowie do PE i rządy UE osiągnęli pod koniec czerwca porozumienie w sprawie wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Fundusze UE będą wspierać rolnictwo przyjazne dla środowiska, ochronę bioróżnorodności oraz małe gospodarstwa i młodych rolników. Europosłowie mają zagłosować nad tymi przepisami pod koniec roku.

Usługi cyfrowe

Parlamentarna Komisja Rynku Wewnętrznego pracuje nad ustawą o usługach cyfrowych i ustawą o rynkach cyfrowych, których celem jest regulacja głównych platform internetowych i lepsza ochrona podstawowych praw użytkowników w sieci. Eurodeputowani mają zagłosować nad nim w grudniu.

W planach są również takie kwestie jak przedłużenie przepisów dotyczących roamingu, które zapewnią, że przez kolejne dziesięć lat (od 2022 r.) użytkownicy końcowi w UE nie będą obciążani dodatkowymi opłatami za wykonywanie połączeń lub korzystanie z internetu na swoich telefonach komórkowych w innym kraju UE. Celem jest obniżenie pułapu cen, które operatorzy pobierają od siebie nawzajem, gdy konsumenci korzystają z ich sieci.

Płaca minimalna i przejrzystość płac

Jesienią, Komisja Zatrudnienia zagłosuje nad planami zapewnienia sprawiedliwych płac minimalnych w całej UE.

Oddzielny projekt dotyczący przejrzystości wynagrodzeń dawałby pracownikom prawo do żądania od pracodawców anonimowych informacji na temat zarobków innych pracowników. Powinno to ograniczyć dyskryminację w miejscu pracy i pomóc zmniejszyć różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

Kontrola planów odbudowy i praworządności

Parlament Europejski spełnia nie tylko rolę ustawodawczą – zapowiada, że będzie również dalej nadzorować prace Komisji Europejskiej nad planem odbudowy, odbywając regularne spotkania z wiceprzewodniczącym wykonawczym Valdisem Dombrovskisem i komisarzem ds. gospodarki Paolo Gentilonim na temat postępów w realizacji krajowych planów odbudowy.

Parlament oświadcza, że z uwagą obserwuje również sposób, w jaki Komisja Europejska broni wartości i zasad UE. Wezwał KE do skorzystania z nowego prawa łączącego wypłacanie funduszy z budżetu UE z poszanowaniem praworządności i stwierdził, że jeśli KE nie podejmie działań przeciwko naruszeniom praworządności, Parlament wniesie przeciwko niej sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Nagroda im. Sacharowa

W grudniu Parlament przyzna Nagrodę im. Sacharowa za wolność myśli, która wyróżnia działaczy walczących o prawa człowieka i demokrację na całym świecie. W ubiegłym roku nagrodę przyznano opozycji demokratycznej na Białorusi.

Komisje specjalne i śledcze

Szereg komisji czasowo powołanych przez Parlament Europejski przyjmie swoje zalecenia w drugiej połowie roku. To m.in.: Komisja śledcza ds. ochrony zwierząt podczas transportu, Komisja Specjalna ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce Cyfrowej, Komisja Specjalna ds. Walki z Rakiem oraz Komisja Specjalna ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji.

Źródło informacji: EuroPAP News

Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa