Premier Morawiecki o transformacji górnictwa: „Śląsk powinien pozostać sercem przemysłowym Polski”

Premier Mateusz Morawiecki podczas trzeciej konferencji „Śląski Ład”, która odbyła się kilka dni temu, zachwalał śląski region i obiecywał, że pozostanie on sercem przemysłowym Polski. Zwrócił uwagę na to, że transformacja górnictwa dotknie przede wszystkim Śląsk, dlatego konieczne jest zapewnienie nowych miejsc pracy. A to, jak wskazywali wielokrotnie eksperci – między innymi w naszej audycji „Śląska Opinia o górnictwie” – najsłabszy punkt górniczej umowy społecznej.

Organizatorką i moderatorką internetowej debaty była Izabela Kloc, posłanka do Parlamentu Europejskiego. Jak podaje Jastrzębska Spółka Węglowa, uczestnicy dyskutowali między innymi o wyzwaniach związanych z transformacją energetyczną. Premier Mateusz Morawiecki, który jest patronem konferencji, wielokrotnie podkreślał, że na Górnym Śląsku rozegra się przełom związany z transformacją energetyczną Polski. „Śląsk to wielki potencjał nie tylko przemysłu wydobywczego, ale też dla potrzeb gospodarki opartej na automatyzacji. Węgiel to jest nasze bogactwo, ale jeszcze większym bogactwem są ludzie”, powiedział Morawiecki. „Musimy pozyskiwać nowych inwestorów, aby Śląsk pozostał sercem przemysłowym Polski i to jest moje zobowiązanie wobec Ślązaków”, zapewnił podczas konferencji premier. Uczestnicy debaty zgodnie stwierdzili, że należy odpowiedzialnie podchodzić do transformacji energetycznej i potraktować ją jako szansę dla Polski, a w szczególności dla województwa śląskiego. „Śląsk będzie regionem najbardziej dotkniętym transformacją energetyczną, dlatego rząd zdeterminowany jest, aby przygotować odpowiedni program dla Śląska, który pozwoli uniknąć negatywnych skutków. Zakładamy inwestycje w wielu obszarach i różnych gałęziach przemysłu. Śląsk jest ważnym elementem naszego programu Polski Ład”, zapewniał Jacek Sasin, minister aktywów państwowych.

Co ciekawe, uzupełnienie luki po likwidacji górnictwa i stworzenie nowych miejsc pracy w gminach górniczych, które zostaną najbardziej dotknięte zmianami, to jeden z najsłabszych, jeśli nie najsłabszy, punkt górniczej umowy społecznej, podpisanej przez rząd ze związkowcami. Wskazywali na to wielokrotnie eksperci, także ci, których gościliśmy w audycji „Śląska Opinia o górnictwie”. „Górnicy mają większe szanse na znalezienie pracy niż przy transformacji sprzed 30 lat, która polegała właściwie tylko na wręczeniu odpraw pieniężnych. Teraz tych miejsc pracy tworzy się więcej. Czy gminy są gotowe, by je zapewnić? Wstępne plany są, ale brakuje jeszcze konkretnych rozwiązań”, mówiła ostatnio Alina Pogoda, inżynier górnictwa i geologii, specjalistka ds. sprawiedliwej transformacji w Polskiej Zielonej Sieci. O tym, że potrzebne są konkretne plany i pomysły w tym zakresie, mówili też wiele razy samorządowcy i włodarze miast. Wyrazili nadzieję, że na przestrzeni lat – do zakładanego 2049 roku, kiedy zgodnie z planem zapisanym w porozumieniu ma nastąpić kres górnictwa węgla kamiennego – takie inicjatywy się pojawią.

Zapewnienie nowych miejsc pracy nie było jedynym tematem poruszanym podczas konferencji „Śląski Ład”. „Omawiane zagadnienia dotyczą bezpieczeństwa surowcowo-energetycznego, wyzwań i zagrożeń dla Śląska w związku z unijną polityką klimatyczną, a także nowoczesnych technologii, które mogą być motorem zmian zachodzących w naszym regionie. Aktualnie w Głównym Instytucie Górnictwa realizujemy dwa projekty badawcze: pierwszy, którego głównym celem jest poprawa efektywności rewitalizacji terenów zdegradowanych działalnością górniczą, a drugi  dotyczy zagospodarowania metanu zawartego w powietrzu wentylacyjnym”, mówił z kolei prof. Stanisław Prusek, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa, pełniący również obowiązki prezesa zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jak podaje JSW na swojej stronie internetowej, ważnym elementem przemiany gospodarczej będzie także zagospodarowanie i rewitalizacja terenów pogórniczych oraz istniejących hałd, których jest na Śląsku ponad 150. Nowatorskie projekty przy współpracy wielu instytutów naukowych powstają w JSW Innowacje z Grupy Kapitałowej JSW.

„Celem opracowywanych projektów jest zagospodarowanie terenów pogórniczych do wykorzystania gospodarczego, ekonomicznego, środowiskowego i społecznego. Mówimy tu o czystym powietrzu czystej energii, z produkcją wodoru lub metanolu. Możliwe będzie również zagospodarowanie takich terenów gigantycznymi farmami fotowoltaicznymi”, powiedział  Mariusz Wielkopolan, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych JSW Innowacje, dodając, że projekt doskonale wpisuje się w inicjatywę na rzecz regionów górniczych. Podczas konferencji Izabela Kloc zwróciła uwagę, że wciąż należy „walczyć o węgiel koksowy”, aby w 2023 roku podczas kolejnej aktualizacji „nie pozwolić na wykluczenie tego surowca z listy surowców krytycznych Unii Europejskiej”. „Jastrzębska Spółka Węglowa jest największym producentem węgla koksowego w Unii Europejskiej .Doskonale wiecie, jakie znaczenie ma węgiel koksowy dla unijnej i globalnej gospodarki. Dzięki niemu powstają turbiny wiatrowe, panele słoneczne, związki niezbędne do budowy magazynów wodoru, a to przecież fundament energetyki odnawialnej, która jest oczkiem w głowie Unii Europejskiej”, zwróciła uwagę Izabela Kloc, posłanka do Parlamentu Europejskiego.

Obrazek domyślny
Bartosz Wojsa

Dziennikarz, wydawca strony głównej w „Super Expressie”.