Ponad 5,7 mln zł na termomodernizację

Ponad 5,7 mln zł na dofinansowanie termomodernizacji kilku placówek oświatowych i siedziby Centrum Usług Wspólnych otrzymało miasto Bielsko-Biała. To pieniądze z Unii Europejskiej w ramach działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. Umowę na dofinansowanie 23 lipca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego z rąk Zarządu Województwa odebrał zastępca prezydenta miasta Piotr Kucia.

Dokładna kwota dofinansowania dla miasta Bielsko-Biała na projekt pn. Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych – II etap oraz siedziby Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej to 5 764 364,11 zł. W ramach projektu miasto termomodernizuje siedzibę Centrum Usług Wspólnych przy ul. Akademii Umiejętności 1A i kilka placówek oświatowych – przedszkoli i szkół podstawowych. Mowa o Przedszkolu nr 35 przy ulicy Spółdzielców 17, gdzie jak informuje Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej roboty budowlane idą zgodnie z harmonogramem, podobnie jak w przypadku CUWu. Kolejny termomodernizowany obiekt to budynek przy ul. Pod Grodziskiem 6 gdzie mieści się Przedszkole nr 23. Tu także nie ma żadnych opóźnień w pracach. Ogólny zakres prac, w przypadku tych inwestycji polega na: ociepleniu przegród zewnętrznych – dachów, stropodachów i ścian, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji centralnego ogrzewania, montażu instalacji fotowoltaicznej (w dwóch obiektach – Przedszkole nr 23 i w siedziba CUW), wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacji instalacji elektrycznej.
Dofinansowanie dotyczy także dwóch inwestycji, które zakończyły się w 2020 roku, czyli termomodernizacji Przedszkola nr 50 przy ulicy Łagodnej 27a i termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 26 przy ulicy Złoty Potok 7. Celem całego projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym, a tym samym zmniejszenie zużycia energii i poprawa jakości powietrza.

Prace w ramach projektu pn. Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych – II etap oraz siedziby Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej powinny zakończyć się do 30 września br. Jego całkowity koszt wynosi 9 554 470,48 zł, koszty kwalifikowane, czyli roboty budowlane kwalifikujące się pod dofinansowanie w zakresie termomodernizacji przyjęto na poziomie 6 781 604,86 zł. Dofinansowanie pokrywa 5 764 364,11 zł – to daje 85 procent kosztów kwalifikowanych. Pozostałe koszty – koszty niekwalifikowane to wszystkie prace konieczne do zrobienia w danym obiekcie a nie związane z ociepleniem budynku, np. prace związane z instalacjami, czy prace remontowe wewnątrz obiektów.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.