Bielsko – Biała: Miasto mocne w finansowym rankingu

Bardzo dobry wynik Bielska-Białej w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020, przygotowanym przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. W grupie miast na prawach powiatu nasze miasto jest 10. Laureatem rankingu w tej kategorii został Poznań.

Ranking został opracowany w oparciu o dane regionalnych izb obrachunkowych na koniec 2020 r. Wyniki poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego to pochodne siedmiu wskaźników: udziału dochodów własnych w dochodach ogółem jednostek samorządu terytorialnego, relacji nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne, udziału środków europejskich w wydatkach, relacji zobowiązań do dochodów oraz udziału podatku dochodowego od osób fizycznych.
Analiza kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego została zaprezentowana z podziałem na gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu i powiaty ziemskie.

Słowo wstępu do rankingu przygotował przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego, pomysłodawca Europejskiego Kongresu Samorządów Zygmunt Berdychowski. Podkreśla w nim, że 2020 rok był dla samorządów wyjątkowo trudny ze względu na epidemię, z tego samego względu był też sprawdzianem skuteczności działania w kryzysowych sytuacjach.

Epidemia COVID-19 i spowodowane nią zmiany odbiły się na każdej sferze życia społecznego, w tym na funkcjonowaniu samorządów. To był swojego rodzaju test na wytrzymałość i adaptacyjność władz lokalnych. Niedociągnięcia i błędy w działaniu samorządów, często niewidoczne w poprzednich latach, ujawniły się z całą ostrością. Z kolei stosujący efektywne formy zarządzania pokazali w kryzysowej sytuacji swoje możliwości oraz skuteczność. Można z pewnością stwierdzić, że spowodowany epidemią kryzys udowodnił, że w Polsce samorządność jest. Chociaż nie ma rozwiązań idealnych, nasze samorządy, które istnieją ledwie 30 lat, po raz kolejny, udowodniły swoją żywotność i efektywność. „Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020”, który prezentujemy Państwu, daje konkretne instrumenty do oceny funkcjonowania każdej, nawet najmniejszej lokalnej władzy oraz nakreśla przejrzysty obraz gospodarki naszego kraju wychodząc od jej podstaw. 6. ranking przygotowała Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, co daje gwarancję jego wysokiego poziomu merytorycznego. Warto przypomnieć, że idea rankingu wyrasta z dyskusji prowadzonych od lat na Europejskim Kongresie Samorządów oraz na Forum Ekonomicznym, integralną częścią którego jest Forum Regionów w całości poświęcone problematyce samorządowej i skupiające zarówno praktyków władzy samorządowej jak i wybitnych naukowców. Jubileuszowa XXX edycja Forum Ekonomicznego w Karpaczu odbędzie się w tym roku w dniach 7-9 września, dając możliwość kontynuacji dyskusji o polskiej samorządności – stwierdza Zygmunt Berdychowski.

UM Bielsko-Biała

Obrazek domyślny
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.