Prawie 170 tysięcy euro na wzmocnienie współpracy polsko-czeskiej

Projekt MODEL.GO ma pomóc mieszkańcom pogranicza radzić sobie ze skutkami pandemii.

168 157,20 euro dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymał projekt MODEL.GO. Dofinansowanie to element programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

MODEL.GO ma na celu wzmocnienie współpracy w warunkach temu niesprzyjających – czyli np. pandemii. Zarówno na poziomie instytucji jak i społeczności, w obszarze całego Euroregionu Śląsk Cieszyński. W efekcie zdolność do radzenia sobie ze skutkami pandemii na pograniczu polsko-czeskim ma się zwiększyć.

W ramach projektu zostanie zorganizowany cykl wideokonferencji z przedstawicielami pogranicza niemiecko-francuskiego (aby skorzystać z doświadczeń tego regionu z zakresu zarządzania kryzysowego). Powstanie też Akademia Współpracy Transgranicznej, która ma zwiększyć świadomość zagrożeń i możliwości radzenia sobie z nimi.

W planach jest również stworzenie multimedialnej komórki, która usprawni działanie miasta w sytuacjach kryzysowych, a także cyfrowa platforma współpracy i wymiany informacji.

Projekt trwać będzie  od września 2021r do sierpnia 2023r.

Partnerem Wiodącym projektu jest  Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, w partnerstwie z RSTS (Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska), miastem Jastrzębie-Zdrój oraz miastem Karwina.

Projekt MODEL.GO, numer rejestracyjny: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002856 otrzymał dofinansowani ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.