Bielsko-Biała: walka z niską emisją

W ramach projektu walki z niską emisją Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza nabór wniosków na zmianę sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym gminy Bielsko- Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Najemcy lokali mieszkalnych stanowiących własność miasta Bielska-Białej mogą ubiegać się o wykonanie w najmowanym lokalu etażowego ogrzewania gazowego na koszt ZGM. Projekt zakłada likwidacje źródła ciepła opalanego paliwem stałym (piec kaflowy pokojowy lub kuchenny, kocioł węglowy) oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem kotła gazowego 2- funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania i dostosowaniem przewodu kominowego.

Wnioski o zmianę sposobu ogrzewania, dostępne są w wersji papierowej na dzienniku podawczym Administracji Domów Mieszkalnych w Bielsku- Białej przy ul. Zygmunta Krasińskiego 5 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej ZGM: www.zgm.eu/start/dzialania-antysmogowe/.

Dokumenty można składać w siedzibie ZGM przy ul. Lipnickiej 26 lub w ADM przy ul. Zygmunta Krasińskiego 5, a także drogą elektroniczną na adres poczta@zgm.eu.

Szczegółowe informacje o zmianie sposobu ogrzewania można uzyskać pod nr telefonu 33 499 06 80.

Informujemy również, że najemcy lokali, w których zostanie dokonana likwidacja pieca na paliwo stałe mogą składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wnioski o rekompensatę zwiększonych kosztów ogrzewania. Szczegóły programu znajdują się na stronie internetowej ZGM www.zgm.eu/start/dzialania-antysmogowe/.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.