Bielsko-Biała: Velo Biała coraz bliżej 

Ścieżki rowerowe z Bielska-Białej wyjeżdżają poza miasto. Rada Miejska podjęła 23 listopada decyzję, która pozwala miastu działać wspólnie z gminą Wilkowice dla stworzenia ścieżki rowerowej zwaną Velo Biała. 

Podczas LXV sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej radni jednogłośnie podjęli uchwałę wyrażającą zgodę na zawarcie porozumienia z gminą Wilkowice w sprawie opracowania Programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy krajowej trasy rowerowej Velo Biała (odcinek RTR nr 17 wzdłuż rzeki Białej w Bielsku-Białej – odcinek od pętli autobusowej zlokalizowanej przy ul. Bystrzańskiej w Bielsku-Białej do ul. Zdrojowej w Bystrej w gminie Wilkowice. RM zgodziła się też przeznaczyć na ten cel środki finansowe w maksymalnej wysokości 35 proc. ostatecznego kosztu prac projektowych, około 14 tysięcy złotych.

Porozumienie międzygminne stanowić będzie kontynuację woli współpracy z wybranymi gminami subregionu południowego województwa śląskiego określonej w liście intencyjnym z 6 grudnia 2022 r. w zakresie utworzenia krajowej trasy rowerowej nr 17 na terenie miast: Czechowice-Dziedzice, Bielsko-Biała, Żywiec oraz gmin: Buczkowice, Łodygowice i Wilkowice.
Planowana teraz inwestycja ma na celu utworzenie spójnego i bezpiecznego ciągu rowerowego łączącego Bielsko-Białą i gminę Wilkowice, zgodnego ze standardami Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego. Velo Biała (trasa rowerowa nr 17) stanowić ma element subregionalnej mobilności oraz produkt rekreacyjno-turystyczny służący mieszkańcom województwa śląskiego.

Odpowiadając na pytania radnych podczas sesji RM, prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski podkreślił, że: – Już wiemy, jak docelowo mają wyglądać ścieżki rowerowe w naszym mieście. Na stronach Miejskiego Zarządu Dróg można znaleźć informacje o ZBIR, czyli Zjednoczonej Beskidzkiej Inicjatywie Rowerowej. Efektem prac tego zespołu, w którego prace włączone były środowiska cyklistów i fachowców, jest ustalony układ ścieżek na terenie miasta. Będziemy je budować – w ramach możliwości finansowych – w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Są na to spore środki. 

Wybiegając w przyszłość trzeba podkreślić, że te działania wpisują się w wielki zamysł, aby ścieżkami rowerowymi połączyć miasto Bielsko-Biała przez Zwardoń i Słowację ze stolicą Austrii – Wiedniem. 

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.