DK-46 – Procedura administracyjna bliska finału

Jest szansa, że wkrótce przebudowa  DK-46 w Częstochowie, podobnie jak nieco wcześniej przebudowa alei Wojska Polskiego (DK-1), uzyska wszelkie przewidziane prawem decyzje administracyjne, dające możliwość rozpoczęcia prac w terenie.        

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie poinformował, że procedury umożliwiające rozpoczęcie gruntownej przebudowy ulic: Głównej i Przejazdowej (DK-46) wraz z budową nowej drogi (tzw. obejścia ulic św. Barbary) weszły w swoją finalną fazę. Projekt podzielony na dwa wspomniane zakresy uzyskał niezbędne, przepisowe zgody na odstępstwa od warunków technicznych  wydane przez właściwe ministerstwa. Zgodnie z procedurą zostaną one przekazane w tym tygodniu przez przedstawiciela firm wykonawczych do służb Wojewody Śląskiego wraz z niezbędnymi uzupełnieniami.

Kolejnym i ostatnim etapem formalności wynikających z prawa budowlanego jest uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRiD), które MZD spodziewa się otrzymać niezwłocznie w przewidzianych prawem terminach. Tuż po uzyskaniu stosownych dokumentów place budowy wspomnianych projektów zostaną przekazane wykonawcom prac.

O konkretnych terminach wraz z założeniami tymczasowej organizacji ruchu w obrębie ulic objętych robotami poinformujemy niebawem odrębnym komunikatem.

Inwestycja obejmuje odcinek DK-46 od zachodniej granicy miasta do włączenia w ulicę Pułaskiego – w sumie 7,2 km drogi (w tym ponad 1,7 km nowego odcinka). Nowy fragment DK-46, będzie poprowadzony wzdłuż torów, od skrzyżowania ul. Głównej z ul. św. Jadwigi do włączenia w ul. Pułaskiego przy dworcu PKP Stradom.

W ramach zadania przebudowane bądź wybudowane zostaną główne skrzyżowania, infrastruktura podziemna i naziemna (m.in. odwodnienie, oświetlenie, chodniki, ścieżki rowerowe, elementy Inteligentnego Systemu Transportu oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego). Będzie to największa inwestycja drogowa w tej części miasta od kilku dekad. To kolejny  ważny etap modernizacji miejskiego układu drogowego i połączenia go z węzłami budowanej obwodnicy autostrady A1. Wartość umowy na projekt i wykonanie to blisko 98 mln zł.    

UM Częstochowa

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.