PKB na minusie, ale od II kwartału zacznie dynamicznie rosnąć

PKB Polski w I kwartale 2021 roku obniżył się o 0,9% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, co oznacza , mimo głębokiego lockdownu, ograniczenie skali spadku – podał w dzisiejszym wstępnym szacunku GUS . W połowie maja GUS prognozował spadek wzrostu gospodarczego o 1,2%.

Komentarz dr Sonii Buchholtz, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan

Najpewniej to ostatni kwartał na minusie – jeśli nie nastąpi kolejna fala pandemii lub ograniczenia podażowe nie zwiększą dotkliwości, to przed nami perspektywa dynamicznego wzrostu. Dynamika realna na poziomie 5% w skali roku jest w zasięgu możliwości.

W I kwartale popyt krajowy nie zrekompensował ujemnego wkładu eksportu netto (import przeważył nad eksportem) – chociaż należy podkreślić, że oba odnotowały wysoką dodatnią dynamikę roczną (eksport 5,7%, import 10%). Nawet przy wysokim imporcie, konsumpcja prywatna pozostawała właściwie na poziomie sprzed roku (dynamika 0,2% r/r, wkład do wzrostu 0,1 pkt proc.). Konsumpcja publiczna stanowiła największy jednostkowo czynnik ciągnący wynik kwartału w górę (1 pkt proc. wkładu do wzrostu PKB) – dodatnia dynamika była jednak niższa niż w ostatnich kwartałach (2,5%).

Umiarkowanie dobre wiadomości płyną z danych o inwestycjach. Po raz pierwszy od czterech kwartałów notujemy dodatnią dynamikę, chociaż to nikły wzrost (wkład 0,2 pkt proc., dynamika 1,3% r/r). Ten wynik zwiastowały dane dotyczące przedsiębiorstw niefinansowych, których inwestycje sięgnęły niemal 5%, przy czym były dość nierównomiernie rozłożone między sektorami (np. przetwórstwo odnotowało wówczas -10% r/r).

Mierząc wartością dodaną brutto, sytuacja poszczególnych sekcji różni się diametralnie – od przemysłu z 7,3% wzrostem realnym r/r do zakwaterowania i gastronomii, gdzie dynamika wynosi -77,2%. W II kwartale należy się spodziewać rekordowo wysokich dynamik – z powodu efektów bazy oraz odroczonego popytu, którego skala pozwala na optymizm.

Konfederacja Lewiatan

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.