W Rudzie Śląskiej rozmawiają o lasach

O wycince drzew i nowych nasadzeniach, a także o utrzymywaniu czystości w lasach dyskutowali rudzcy radni z nadleśniczym Stanisławem Jeziorańskim. Podczas czwartkowej sesji przedstawiciele Rady Miasta zapoznali się z planami dotyczącymi prac na terenie lasów w Rudzie Śląskiej i innych gmin, które wchodzą w skład Nadleśnictwa Katowice.

W prezentacji przedstawiona została m.in. mapa ukazująca fragmenty lasów, gdzie będą wykonywane cięcia rębne i odnowienia, które zrealizowane zostaną do 2029. – Zakres prowadzonych prac pielęgnacyjnych oraz wykonywanych cięć w drzewostanach wynika ze stanu lasu, wieku i kondycji zdrowotnej rosnących tam drzew oraz stanu rozwoju młodego pokolenia lasu –podkreślił w prezentacji Stanisław Jeziorański, nadleśniczy Nadleśnictwa Katowice. – Jeśli gdzieś zaplanowane są rębnie zupełne, to na przykład dlatego, że sosna jest gatunkiem potrzebującym światła i musi zostać odnowiona na otwartej przestrzeni, ponieważ pod osłoną się nie odnowi. Na mapie pokazane jest całkowite wydzielenie, jednak nie wycinamy wszystkiego. Zostawiamy starodrzewie, kępy drzew – podkreślił.

Warto dodać, że na terenie Nadleśnictwa Katowice powierzchnia objęta cięciami rębnymi drzew w latach 2010 – 2019 wyniosła 2.59 tys. ha. Z kolei w latach 2020 – 2029 wynosi 3.32 tys. ha. Łącznie jest to 5.91 tys. ha z 14.5 tys. ha terenu całego Nadleśnictwa Katowice. Nie oznacza to jednak, że  w ciągu 20 lat Nadleśnictwo wytnie 40 procent lasów, którymi zarządza. Wielkość wykonanych odnowień za lata 2010 – 2019 to 777 ha powierzchni nadleśnictwa, a planowane odnowienia na lata 2020 – 2029 to 1838 ha.

Najbardziej popularnymi drzewami iglastymi, które można spotkać w lasach należących do Nadleśnictwa Katowice, w tym także w lasach rudzkich są: sosny, modrzewie, świerki. Natomiast drzewa liściaste to: buki, dęby, brzozy, olchy i osiki. – Możemy zaobserwować, że od 1945 roku, czyli od momentu powstania Nadleśnictwa Katowice, mamy mniej drzew takich jak na przykład sosna, która kiedyś występowała w 70 procentach, a teraz jest jej niewiele ponad 30 procent. Mniej jest też świerków, a trochę więcej modrzewi. Za to więcej niż kiedyś rośnie drzew liściastych, takich jak dęby, buki czy brzozy – zaznaczył nadleśniczy.

W 2021 roku na terenie Rudy Śląskiej prace nadleśnictwa prowadzone są na powierzchni 140 ha, z czego na 105 ha są dokonywane trzebieże lasów, czyli potocznie mówiąc następuje ich przerzedzanie. Z kolei na 35 ha wykonuje się rębnie lasów, gdzie wycinane są starsze drzewostany. W tym roku Nadleśnictwo Katowice posadziło na swoim terenie 700 tys. sztuk nowych sadzonek, natomiast na terenie Rudy Śląskiej – 63,4 tys. – głównie sosen (61 tys.), buków (1800), świerków (600). W 2022 roku nadleśnictwo zamierza posadzić drzewa na 23 h.

Podczas sesji poruszony został także problem zaśmiecania przez turystów odwiedzających lasy. Przy tej okazji przedstawiciel Nadleśnictwa zaapelował o utrzymywanie porządku w lasach oraz poinformował o różnych akcjach i kampaniach mających na celu edukację dzieci i dorosłych w zakresie czystości w lesie.

Nadleśnictwo Katowice opiekuje się lasami w 14 gminach – Katowicach, Mysłowicach, Rudzie Śląskiej, Zabrzu, Tychach, Chorzowie, Siemianowicach Śląskich, Świętochłowicach, Mikołowie, Lędzinach, Imielinie, Chełmie Śląskim, Bieruniu i Gierałtowicach. W Rudzie Śląskiej lasy zarządzane przez Nadleśnictwo Katowice rozprzestrzeniają się na powierzchni 1573 ha. W południowej części miasta znajdują się trzy leśnictwa: Makoszowy (346 ha na terenie miasta), Śmiłowice (776 ha) i Panewnik (445 ha). W sumie Nadleśnictwo Katowice obejmuje 14 533 ha, z czego 10 proc. znajduje się na terenie Rudy Śląskiej.


Urząd Miasta Ruda Śląska

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.