Ministerstwo będzie inwentaryzować lasy

Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje o trwających pracach związanych z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu, którymi objęte są także lasy niebędące własnością Skarbu Państwa.

Trwają prace nad wykonaniem, zaplanowanego na lata 2020-2024, opracowania pn. „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024.” Działania przeprowadzane są w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju. Celem prac jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. 

Zaplanowane działania w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów i będą polegać na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych, zakładanych w tzw. traktach. Realizacją tego przedsięwzięcia zajmuje się przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (oddziały w: Białymstoku, Brzegu, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Przemyślu, Radomiu, Szczecinku i Warszawie).

Na wniosek Ministerstwa apelujemy do właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o umożliwienie wstępu na ich teren wydelegowanym pracownikom tego przedsiębiorstwa państwowego oraz założenia tam powierzchni próbnych, według zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu.

Urząd Miasta Częstochowy

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.