Fabryka Pełna Życia ogłasza konkurs na mikrodotacje

Rozpoczął się nabór wniosków na realizację projektów w ramach konkursu Fabryka Pełna Życia – działaj z nami! Środki finansowe przeznaczone na mikrodotacje to kwota 90 000 zł. Projekt współfinansowany jest przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych. Wnioski można składać do 31 maja 2021 roku. W ramach mikrograntów dotacja dla wybranych podmiotów może wynosić od 3000 złotych do 10 000 złotych. Wkład własny nie jest wymagany w żadnej postaci. Czas realizacji projektów obejmuje okres od 1 czerwca do 1 grudnia 2021 roku.

Dotacje można przeznaczyć na zadania, mieszczące się w większości sfer pożytku publicznego, realizowane na terenie Priorytetowego Obszaru Rewitalizacji Centrum w Dąbrowie Górniczej, w którym mieści się też Fabryka Pełna Życia, bądź dotyczącego tego obszaru.

Ocena wniosków będzie obejmowała kryteria formalne (tj. zgodność wniosku z Regulaminem) oraz merytoryczne, takie jak trafność projektu, spójność i racjonalność działań, zaangażowanie społeczne, oddziaływanie, skuteczność, racjonalność i adekwatność nakładów.

Konkurs na mikrodotacje Fabryka Pełna Życia – działaj z nami! to doskonała szansa nie tylko dla NGO-sów ale też dla tzw. grup nieformalnych, czyli tak naprawdę osób fizycznych współpracujących z podmiotem działającym na rzecz pożytku publicznego.

Przy ocenie merytorycznej propozycji brane będą pod uwagę cele konkursu obejmujące m.in.:

– kreowanie przyjaznej przestrzeni publicznej, sprzyjającej spędzaniu czasu wolnego, podejmowaniu działalności kulturalnej i artystycznej, która będzie miała szansę stać się nową wizytówką Dąbrowy Górniczej,

– wdrażanie założeń programu rozwoju branż czasu wolnego – kultury, sportu, turystyki i rekreacji w mieście,

– wpisanie się w strategiczne cele spółki Fabryka Pełna Życia, obejmujące m.in. ekologię, zrównoważony rozwój, innowacyjne rozwiązania czy promowanie historii miejsca.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie fabrykapelnazycia.eu/mikrodotacje

Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. została wybrana w drodze konkursu, ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza, na operatora konkursu na mikrodotacje w ramach procedury regrantingu.

24.05.2021 r. o godzinie 17.00 w Warsztacie Fabryki Pełnej Życia odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące projektu Fabryka Pełna Życia – działaj z nami!

Fabryka Pełna Życia

Default image
Informacja Prasowa
Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.