Czy wystarczy pieniędzy na odbudowę po covidzie?

Jak pandemia koronawirusa zmieniła Unię Europejską? Co ta rewolucja oznacza dla miast i społeczników? Czy technologia zdała egzamin w obliczu kryzysu? To pytania, z którymi zmierzyli się eksperci podczas debaty Stowarzyszenia Bo Miasto. W internetowym spotkaniu udział wzięli: europoseł dr Jan Olbrycht, ekspert ds. rozwoju regionalnego, dr Radomir Matczak, członkini Kongresu Ruchów Miejskich Sylwia Widzisz-Pronobis i prezes zarządu Fundacji Stocznia Kuba Wygnański. Debatę poprowadził ekonomista dr Bartłomiej Gabryś. 

Analizę zmian po pandemii goście rozpoczęli od poziomu europejskiego. Dr Jan Olbrycht zwrócił uwagę na przyśpieszenie funkcjonowania unijnych instytucji i wzmocnienie priorytetów. – Bardzo poważnie zaczął być traktowany temat Zielonego Ładu. Nagle okazało się, że ta sprawa nabiera zupełnie nowego charakteru, bo z jednej strony mamy katastrofę klimatyczną, a z drugiej katastrofę związaną z covidem. – podkreślił europoseł. – Unia przygotowuje się do odbudowania pewnej sytuacji po kryzysie, ale nie chodzi o powrót do stanu, który był wcześniej. Chodzi o przebudowanie. (…) Nie chodzi o kupienie nowych komputerów, chodzi o zmianę gospodarki cyfrowej, o zmianę usług publicznych – wyjaśniał dr Olbrycht. Temat nowoczesnych technologii w dobie pandemii rozwinął Kuba Wygnański z Fundacji Stocznia. – Musimy tę technologię jakoś na ludzki przełożyć i uczynić ją sobie podległą. (…) Technologia naprawdę powinna być nam poddana, a tego nie umiemy robić i oddajemy jej zbyt dużo – mocno zaznaczył ekspert.

Wymieniając kolejne obszary wymagające przebudowy rozmówcy zwrócili uwagę, że Fundusz Odbudowy nie rozwiąże wszystkich problemów. – Fundusz trzeba traktować jako ogromne pieniądze, które są doraźnie skierowane i bardzo precyzyjnie określone co do sposobu wydatkowania, ale to pieniądze, które mają lewarować i uruchamiać dodatkowe fundusze – mówił dr Jan Olbrycht. Odnosząc się do ekologicznych uwarunkowań Funduszu Odbudowy Sylwia Widzisz-Pronobis zwróciła uwagę na sprzeczne działania związane z koncesjami na kopalnie. – Ludzie rozumieją, że trzeba odejść w jakiś sposób od węgla i chcą żeby zostały podjęte konkretne działania, więc kiedy słyszą, że wydawane są koncesje na nowe kopalnie to wszystkim ręce opadają – powiedziała członkini Kongresu Ruchów Miejskich. 

Debatę celnie podsumował dr Radomir Matczak: Kryzys nie jest wart tego, żeby go zmarnować. Mam nadzieję, że będą takie części kraju, takie regiony, które go maksymalnie wykorzystają, wiedząc że wszystko jest w ich rękach. (…) Chciałbym żeby ta lawina zmian rozpoczęła się na Śląsku. 

Debaty w formie podcastu posłuchasz w przeglądarce i w aplikacjach.

Karolina Skórka
Karolina Skórka

Prowadząca główne wydanie Śląskiej Opinii.