„Architektoniczna Triada” – spotkania wykładowe z dr. arch. Jackiem Kamińskim

Instytut Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej w ramach cyklu „Architektoniczna Triada” przygotował trzy spotkania wykładowe z dr. arch. Jackiem Kamińskim.

Tematem wykładów będą dwudziestowieczne plany urbanistyczne miasta Rybnika, prezentowane na tle szerokiego kontekstu społecznego, politycznego i ekonomicznego ich powstania i realizacji.


29 kwietnia 2021 r., godz. 17.00

„Rybnik na początku XX w. i pruskie plany urbanistyczne” – wprowadzenie w tematykę. Przedstawienie zarysu rozwoju przestrzennego miasta od średniowiecza do początku XX wieku, kiedy to wzrost zaludnienia wymusił opracowanie pierwszego planu – wodociągów i kanalizacji z 1904 r. Mimo iż był on projektem branżowym, plan ten traktować należy jako urbanistyczny, gdyż wyznaczył nowe ulice i kwartały pod zabudowę. Został zaledwie częściowo zrealizowany, a dziewięć lat później zastąpił go wizjonerski „Plan Zabudowy” autorstwa berlińskiego uznanego architekta Henrego Grossa. Realizację wspaniałego miasta La Belle Epoque uniemożliwiła I wojna światowa.


6 maja 2021 r., godz. 17.00

„Rybnik w czasach II Rzeczpospolitej i okupacji niemieckiej” – podczas spotkania omówiona zostanie urbanistyka miasta, które za sprawą wielkiej polityki trafiło do odrodzonej II Rzeczypospolitej i w tym siedemnastoletnim zaledwie okresie zleciło wykonanie, kilku wartych uwagi, planów. Hitlerowska agresja przerwała ich realizację, lecz i nowi władcy pozostawili po sobie interesujący dorobek planistyczny.


13 maja 2021 r., godz. 17.00

„Plany urbanistyczne Rybnika w okresie PRL a rzeczywistość rozwoju” – wykład będzie okazją do przedstawienia stanu miasta po walkach 1945 r., a także zaprezentowania kolejnych planów adekwatnych do zmieniającej się sytuacji w PRL-u. Spojrzenie na problemy urbanistyczne ówczesnej stolicy Rybnickiego Okręgu Węglowego jest obecnie niezwykle istotne, gdyż aktualny stan miasta w dużej mierze jest spuścizną tamtych czasów.

Moderatorem spotkań będzie prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak.

Wykłady stanowią prezentację wybranych aspektów pracy doktorskiej autora, przygotowanej pod opieką naukową prof. dr hab. inż. arch. Magdaleny Żmudzińskiej-Nowak i obronionej przez autora na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w 2021 r. Wydarzeniu towarzyszy promocja książki pt. „Dwudziestowieczne plany urbanistyczne Rybnika i ich realizacje”, wydanej przez Muzeum w Rybniku pod redakcją dr. Bogdana Klocha.

Wykłady będą transmitowane na kanale YouTube Instytutu Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej: IDA – Biblioteka Śląska 

Biblioteka Śląska

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.