19 kwietnia ruszy platforma dla obywateli w ramach Konferencji w sprawie Przyszłości Europy

Na 19 kwietnia zaplanowany jest start platformy cyfrowej, która ma umożliwić obywatelom państw unijnych aktywne uczestnictwo w Konferencji w sprawie Przyszłości Europy.

Dzięki nowej wielojęzycznej platformie cyfrowej, obywatele z całej Europy będą mieli możliwość przedstawienia swoich poglądów na każdy temat, który uznają za istotny dla przyszłości UE.

„Umożliwi to obywatelom – po raz pierwszy na szczeblu UE – przedstawianie swoich pomysłów, komentowanie pomysłów innych osób, tworzenie wydarzeń i uczestniczenie w nich” – podkreśla Parlament Europejski w komunikacie. „Platforma będzie centralnym punktem konferencji, miejscem, w którym gromadzone i udostępniane będą wszystkie materiały związane z konferencją, w tym wydarzenia zdecentralizowane, Panele Obywatelskie oraz Sesje Plenarne konferencji” – wyjaśnia.

Specjalny mechanizm przekazywania informacji zwrotnych będzie gromadził i analizował najważniejsze poruszone kwestie, tak aby można je było uwzględnić również podczas Paneli Obywatelskich i Sesji Plenarnych konferencji.

Platforma zapewni również informacje na temat struktury i prac konferencji, a także zasoby dla organizatorów wydarzeń, w tym katalog najważniejszych imprez, za pomocą którego będą oni mogli promować swoje inicjatywy na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Obywatele będą mogli łatwo wyszukać wydarzenia, w których chcą uczestniczyć dzięki mapie wydarzeń.

„Musimy uczynić tę dyskusję tak żywą, jak to tylko możliwe, a w czasach COVID oznacza to, że powinniśmy jak najwięcej eksperymentować z platformami cyfrowymi” – uważa Guy Verhofstadt, współprzewodniczący Rady Wykonawczej Konferencji z ramienia Parlamentu Europejskiego (Renew Europe, Belgia). „Dzięki tej platformie oferujemy narzędzia, które dadzą wszystkim obywatelom szansę na aktywne zaangażowanie się w debatę, a my zadbamy o to, by ich pomysły zostały uwzględnione w analizie i wnioskach z konferencji. To jest ich przyszłość, zatem to jest ich Konferencja” – podkreśla.

Oficjalny hasztag Konferencji #PrzyszloscJestTwoja jest zaproszeniem dla obywateli UE do wzięcia udziału w określeniu przyszłości Europy: „Przyszłość jest w Twoich rękach”.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy to inicjatywa, która ma pozwolić na dialog z obywatelami UE. Zapowiedziana przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen i poparta przez Parlament, ma stanowić okazję do pogłębionej refleksji nad kierunkiem działań UE i jej strukturą instytucjonalną. Start wydarzenia zaplanowany jest obecnie na 9 maja, o ile pozwolą na to warunki zdrowotne.

Źródło informacji: EuroPAP News

Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa