„Gliwice w Unii, Unia w Gliwicach”. Zgłoś fotografię do miejskiego konkursu!

Wielkimi krokami zbliża się wiosna, a wraz z nią obchody 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W Gliwicach jubileuszowych atrakcji nie zabraknie… Na początek zapraszamy do udziału w marcowym konkursie Prezydenta Miasta Gliwice na najlepszą fotografię przedstawiającą tereny i obiekty w przestrzeni miejskiej, które zmieniły się lub powstały w Gliwicach dzięki środkom pozyskanym z funduszy Unii Europejskiej. 

Nowe Gliwice, odnowione wnętrza Zamku Piastowskiego, zrewitalizowany park Chrobrego i zabudowania gliwickiego dworca PKP, nowoczesne Gliwickie Centrum Edukacji Lotniczej, największy w tej części Polski węzeł autostrad, Centrum Przesiadkowe, zagospodarowany zbiornik na Wilczych Dołach, średnicówka czy odcinki gliwickiej obwodnicy… Lista gliwickich realizacji dofinansowanych przez Unię Europejską – miejskich i prywatnych – liczy wiele pozycji, a zapoznać się z nią można na stronie internetowej mapadotacji.gov.pl. Warto sprawdzić i przystąpić do dzieła! Konkurs fotograficzny ruszył 1 marca i jest adresowany do osób pełnoletnich. 

Można zgłosić tylko jedno zdjęcie – w rozdzielczości co najmniej 3000 × 2100 pikseli (300 dpi) i wielkości przystosowanej do druku w formacie ok. 68 × 98 cm. Należy je przesłać do Urzędu Miejskiego w Gliwicach najpóźniej do 20 marca do godz. 12.00, wyłącznie w wersji elektronicznej, na adres e-mail promocja@um.gliwice.pl. W nazwie pliku ze zdjęciem powinno znaleźć się imię i nazwisko autora. E-mail powinien zostać zatytułowany Konkurs „Gliwice w Unii – Unia w Gliwicach”, a w jego treści należy podać: 

  1.  imię i nazwisko autora, adres zamieszkania (i adres korespondencyjny, jeśli jest inny niż adres zamieszkania), nr PESEL, telefon kontaktowy i e-mail (szczegółowa informacja o ochronie danych osobowych zbieranych przez Urząd Miejski w Gliwicach zawarta jest w załączniku do regulaminu konkursu, dostępnego w zarządzeniu nr PM – 9358/2024 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 22 lutego 2024 r., pod adresem https://bip.gliwice.eu/storage/zpm/ZPM_2024_9358.pdf).
  2. informację, jaki obiekt przedstawiono na fotografii. 

Do rozpatrzenia złożonych prac Prezydent Miasta Gliwice powoła komisję konkursową. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne i rzeczowe! Przewidywane rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 26 marca. 

Urząd Miasta Gliwice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.