JSW zatrudni uczniów ze Śląska. Młodzi szkolą się w zawodach górniczych

Jastrzębska Spółka Węglowa podjęła decyzję o kontynuacji współpracy ze szkołami kształcącymi w zawodach i specjalnościach górniczych. Podpisano odpowiednie porozumienie w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Absolwenci będą mogli liczyć na zatrudnienie w przyszłości.

Współpraca pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową a Starostwem Powiatowym w Gliwicach obejmuje naukę, zajęcia praktyczne dla uczniów oraz zatrudnienie absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie kształcących się w zawodach: elektryk, monter maszyn i urządzeń, ślusarz oraz w technikum w zawodzie technik górnictwa podziemnego. 

„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że powiat gliwicki w dalszym ciągu stawia na współpracę z Jastrzębską Spółką Węglową. Jako jeden z największych pracodawców na południu Polski cieszymy się, że udaje nam się zawrzeć umowę na następny okres szkolenia uczniów, a w przyszłości pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej”, mówi Artur Wojtków, zastępca prezesa zarządu JSW ds. pracy i polityki społecznej. 

Porozumienie zawarte w Starostwie Powiatowym w Gliwicach dotyczy uczniów rozpoczynających oraz kontynuujących naukę w szkole w roku szkolnym 2021/2022. „Podpisanie kontynuacji porozumienia, to dla nas wielka przyjemność. Nasze górnictwo, a w szczególności Jastrzębska Spółka Węglowa ma wielką przyszłość”, uważa Waldemar Dombek, starosta gliwicki. „W imieniu zarządu powiatu dziękuję. Jesteśmy spokojni o to, że nasza młodzież będzie mieć pracę”, dodaje starosta. 

Należy podkreślić, że w ramach współpracy Jastrzębska Spółka Węglowa zobowiązuje się do zatrudnienia w Grupie Kapitałowej JSW uczniów po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie.

Jastrzębska Spółka Węglowa

Default image
Informacja Prasowa
Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.