Umowa na wystawę stałą w Muzeum Hutnictwa – podpisana!

„Królestwo żelaza” w Chorzowie. Znamy wykonawcę wystawy stałej w Muzeum Hutnictwa!

Dziś w Urzędzie Miasta podpisano umowę z wykonawcą wystawy stałej tworzonego w Chorzowie Muzeum Hutnictwa. Za wykonanie głównego szlaku zwiedzania placówki odpowiadać będzie firma A+V z Wrocławia. Przedsiębiorstwo złożyło najkorzystniejszą ofertę w ramach przetargu nieograniczonego. Koszt utworzenia wystawy wyniesie niemal 2,7 miliona złotych.
 

– Wystawa stała to serce Muzeum. To opowieść o hutnictwie, o Chorzowie jak i o Śląsku przez pryzmat tego przemysłu i o mieszkańcach Chorzowa, którzy żyli w czasach, kiedy huty były ważnym miejscem pracy. Dzisiaj zaczynamy ostatni etap związany z powstanie Muzeum Hutnictwa. Przez najbliższe pół roku trwać będzie intensywna realizacja, zarówno w zakresie treści, jak i formy wystawy – mówi Marcin Michalik – Zastępca Prezydenta Miasta
 

Prace przygotowawcze związane z gromadzeniem obiektów, jak i treści prowadził już przez cały ubiegły rok zespół Muzeum Hutnictwa. Powstająca wystawa nośić będzie tytuł, „Królestwo Żelaza”. Ma to oczywiście związek z dziedzictwem Chorzowa jako hutniczego miasta, a słowo „królestwo” odnosi się do byłej nazwy Huty, która kiedyś, jak i cała miejscowość nosiła nazwę Huty Królewskiej. Budowa Muzeum Hutnictwa zakończyła się pod koniec grudnia 2020 roku. Teraz trwają przygotowania do aranżacji wystawy stałej.
 

Jak sam podkreśla Prezes Firmy A + V – Jarosław Kołcun – czas realizacji jest krótki przy takim przedsięwzięciu, dlatego ten pierwszy etap będzie bardzo istotny, pierwszy etap planowania i realizacji inwestycji wraz z wykonaniem całej wystawy stałej , na którą składa się scenografia budowy ,urządzenia instalacji multimedialnej, cała infrastruktura elektryczna, teletechniczna i treści, które będą ją wypełniać.

Na wystawie zaprezentowane zostaną zarówno kwestie technologiczne omawiane za pomocą zgromadzonych eksponatów, w tym wielkogabarytowych, jak i codzienność pracy i życia w hutniczych rodzinach. 
 

– Mamy tutaj punkt styku pomiędzy osobami technicznymi odpowiedzialnymi za wdrożenie rozwiązań multimedialnych, a osobami humanistycznymi czyli samymi muzealnikami to jest element komunikacji ,który jest zawsze bardzo trudny ,natomiast mamy doświadczenie w realizacji tego typu wystaw – podkreśla kierownik techniczno-handlowy Kamil Wołczyński – Firma A + V

Tak pomyślana wystawa podzielona będzie na dwie zasadnicze części – „strefę pracy” oraz „strefę życia”.

Będzie to pierwsza wystawa poświęcona hutnictwu i stali w sensie przemysłowym. Po drugie jest to wystawa, w której ważna rolę odgrywa aspekt społeczny, ponieważ trzon narracji tworzą wspomnienia 21 byłych pracowników i pracownic, nie tylko chorzowskich hut, które zarejestrowaliśmy podczas projektu „Mów mi huto” – mówi Adam Kowalski – Dyrektor Muzeum Hutnictwa w Chorzowie (w organizacji).
 

Przed muzealnikami jeszcze wyposażenie wnętrza i przenosiny do nowej siedziby. Otwarcie muzeum planowane jest na ostatni kwartał tego roku.

Urząd Miasta Chorzów

Default image
Informacja Prasowa
Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.