Górnictwo śmiało patrzy w przyszłość. Konferencja naukowa dotycząca sektora


Bardzo ciekawy panel dyskusyjny, cztery sesje tematyczne, 20 referatów wygłoszonych przez naukowców z AGH, pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz JSW Szkolenie i Górnictwo oraz ponad osiem godzin transmisji na żywo. Tak w dużym skrócie można opisać zakończoną  Konferencję Naukową Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej pod hasłem: „Górnictwo – zacznijmy nasze jutro już dzisiaj”. Współorganizatorami wydarzenia byli: JSW, JSW Szkolenie i Górnictwo oraz JSW IT Systems.

Pierwszy dzień Konferencji stał pod znakiem zagadnień związanych z zagrożeniami geomechanicznymi oraz efektywności energetycznej w kopalniach JSW.  W dwóch sesjach tematycznych zaprezentowano 10 referatów. Moderatorami obu sesji byli Artur Dyczko, p.o. prezesa zarządu JSW oraz prof. Marek Cała, dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Wśród referatów zaprezentowano innowacyjny sposób automatycznego monitorowania wyrobisk korytarzowych na przykładzie chodnika PW-1 w kopalni Pniówek. Był to pierwszy w polskim górnictwie w pełni monitorowany chodnik. Ponadto inżynierowie z Pniówka przedstawili schematy obudów stosowanych w kopalni w zależności od warunków górniczo-geologicznych. Natomiast inżynierowie z kopalni Knurów-Szczygłowice przybliżyli efekty realizowanego wspólnie z AGH projektu „Optymalizacja systemów obudów wyrobisk korytarzowych”.  Niezmiernie ciekawy był również referat „Metan i energetyka, Razem w JSW” poświęcony gospodarczemu wykorzystaniu metanu. JSW jest liderem w wykorzystaniu metanu do produkcji energii elektrycznej. Dzięki temu JSW oszczędza na zakupie energii elektrycznej z zewnątrz i w znaczny sposób ogranicza emisję do atmosfery gazu cieplarnianego, jakim jest metanu. Na koniec pierwszego dnia Konferencji jej uczestnikom zaprezentowano temat, w którym górnictwo dopiero stawia pierwsze kroki, czyli: „Digitalizacja w górnictwie – kierunki, trendy, możliwości”. Nowoczesne górnictwo gromadzi ogromne ilości danych, które trzeba odpowiednio przeanalizować i umiejętnie wykorzystać, po to, aby górnictwo stało się bardziej efektywne i bezpieczne.

W drugim dniu Konferencji głównym tematem pierwszego panelu była gospodarka o obiegu zamkniętym. To bardzo ważny temat dla firm wydobywczych ze względu na zapewnienie wysokich standardów środowiskowych i społecznych. JSW od kilku lat sukcesywnie ogranicza ilość odpadów mi.in poprzez optymalizację cyklu produkcji w zakładach przeróbczych i zrównoważonemu wykorzystywaniu zasobów. Podczas drugiego panelu skupiono się na Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji w Branży Górniczej. To rozwiązanie mające na celu podniesienie poziomu kapitału ludzkiego, określa ono zasady i standardy potwierdzania kwalifikacji, dzięki czemu zapewniona jest jakość kwalifikacji. System zapewnia ciągły rozwój i pomaga pracodawcom rozpoznać wartość pracownika i inwestować w rozwój zawodowy swoich kadr. To bardzo ważna kwestia dla pracowników kopalń w kontekście ciągłego rozwoju górnictwa.

Konferencję zakończył panel dyskusyjny pt. „Patrzymy w przyszłość branży górniczej”. W panelu wzięli udział: prof. Antoni Tajduś, były rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. Marek Cała, dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. Stanisław Prusek, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa, prof. Dariusz Protasiński, dyrektor KOMAG oraz Artur Dyczko, p.o. prezesa zarządu JSW. Podczas żywej dyskusji paneliści zwrócili uwagę, że mimo wielu problemów z jakimi mamy do czynienia w polskim górnictwie, górnictwo samo się obroni. Zwrócono uwagę na węgiel koksowy, który został wpisany na listę surowców krytycznych UE, a JSW ma w swoich zasobach miliard ton takiego węgla i to jest dla Spółki ogromna szansa. – Jesteśmy skazani na sukces – powiedział Artur Dyczko p.o. prezesa zarządu JSW. – Warunkiem jest realizacja ze żelazną konsekwencją założeń naszej strategii – dodał Artur Dyczko. Wszyscy zgodzili się, że górnictwo musi iść w kierunku zielonego ładu oraz angażować się w rozwój czystych technologii węglowych. Górnictwo – uzbrojone w innowacyjne rozwiązania, które pozwolą zoptymalizować koszty i podnieść bezpieczeństwo w coraz głębszych kopalniach – da sobie radę. Wiele mówiono również o metanie, którego ujmowanie i gospodarcze wykorzystanie gwarantuje JSW najkrótszą drogę do zielonego ładu.

Jastrzębska Spółka Węglowa

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.