Termomodernizacje z dofinansowaniem

Ponad dwa miliony złotych unijnego dofinansowania trafi do Rudy Śląskiej na wsparcie inwestycji ekologicznych. Pieniądze te pozwolą na termomodernizację oraz podłączenie do sieci ciepłowniczej kolejnych budynków wielorodzinnych znajdujących się w miejskim zasobie mieszkaniowym. Inwestycje te realizowane będą w 2022 r. Natomiast w tym roku na tego typu przedsięwzięcia władze miasta w budżecie zaplanowały ponad 8 mln zł. Z tych środków ocieplonych ma zostać 8 budynków wielorodzinnych, z czego połowa ma mieć nowe źródło ciepła.

– Po kompleksowych termomodernizacjach miejskich placówek oświatowych, które przeprowadziliśmy przed kilkoma laty, teraz stawiamy na budynki mieszkalne znajdujące się w naszym zasobie. Na ile to możliwe posilamy się środkami zewnętrznymi, które dedykowane są właśnie takim przedsięwzięcia. Kluczowe są tu oczywiście pieniądze unijne, ale dzięki innym dotacjom zewnętrznym, np. z Metropolii, niektóre zadania udało nam się zrealizować niemal w całości z dofinansowań  -podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

2 mln zł, które trafią do miasta, pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach poddziałania 1.7.1 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim”. Listę dofinansowanych projektów ogłosił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pieniądze przeznaczone zostaną na termomodernizacje budynków wielorodzinnych przy: ul. Tuwima 8 i Sienkiewicza 3 w Wirku,ul. Janasa 15, Janasa 21, ul. Zabrzańskiej 23 w Rudzie, ul. Jagiellońskiej 3 w Bykowiniei ul. Niedurnego 24-26 w Nowym Bytomiu. Ten ostatni budynek podłączony zostanie także do sieci ciepłowniczej. Ponadto przyznane dofinansowanie pozwoli na podłączenie do sieci ciepłowniczej  budynków wielorodzinnych przy ul. Kokota 121-123-125 i ul. Kokota 133-135-137 w Bielszowicach.Realizacja wszystkich inwestycji objętych dofinansowaniem planowana jest na 2022 r.

Jak zapewniają władze miasta, to nie jest koniec starań o środki zewnętrzne na działania z zakresu termomodernizacji. – Czekamy na rozstrzygnięcie jeszcze jednego konkursu. Tu możemy pozyskać łącznie 2,7 mln zł. Złożone wnioski dotyczą termomodernizacji budynków wielorodzinnych przy ul. Bielszowickiej 114, 1 Maja 99, Gliwickiej 10, Janasa 13 i 17 oraz ul. Kingi 68 – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk.

Termomodernizacje miejskich budynków mieszkalnych realizowane będą również i w tym roku. Na ten cel w budżecie miasta zaplanowano prawie 8 mln zł. Pod koniec ubiegłego roku Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS rozstrzygnęło przetargi na 8 takich przedsięwzięć. Chodzi tu o budynki przy ul. Damrota 5, Bytomskiej 39-41, Chorzowskiej 9A, Gierałtowskiego 2, Kokota 127-129-131, Mickiewicza 1, Bielszowickiej 112, Kokota 149. – Podpisane zostały już umowy na wykonawstwo tych inwestycji. Oprócz tych zadań na ten rok zaplanowaliśmy także termomodernizację budynku wielorodzinnego przy ul. Sikorek 49-51-53-55-57. Ma on zostać również podłączony do sieci ciepłowniczej – zapowiada Michał Pierończyk. Wszystkie tegoroczne inwestycje realizowane będą przy współudziale środków unijnych. – Są to pieniądze, które pozyskaliśmy w 2019 i 2020 r. – dodaje wiceprezydent.

Jeśli chodzi o inwestycje ubiegłoroczne, to w 2020 r. przeprowadzono termomodernizację budynków przy: ul. Jankowskiego 6, ul. Różyckiego 21, ul. Hallera 10, ul. Strażackiej 16A, ul. Sobieskiego 58 oraz ul. Cegielnianej 30. Rozpoczęto również termomodernizację budynku przy ul. Piastowskiej 52, która kontynuowana będzie w tym roku. W przypadku tych inwestycji również udało się uzyskać dofinansowanie unijne. Dodatkowo prace przy ul. Jankowskiego, Różyckiego, Hallera i Cegielnianej dofinansowane zostały w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji przez Górnośląsko -Zagłębiowską Metropolię.

Taki model finansowania przedsięwzięć władze miasta chcą powtórzyć przy okazji kolejnych termomodernizacji. Wkład własny do inwestycji, na których dofinansowanie trwa jeszcze unijny konkurs, ma zostać pokryty z pierwszej transzy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To kwota 960 tys. zł.

Od początku aktualnej perspektywy unijnej na działania związane z termomodernizacją Ruda Śląska pozyskała łącznie ponad 34,2 mln zł.

Urząd Miasta Ruda Śląska

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.