O ponad 400 kopciuchów mniej

Kolejne piece węglowe w zasobach komunalnych wymienił w ubiegłym roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. Ubiegłoroczne plany ZGM-u w tej kwestii były bardzo ambitne. Zakładano wymianę ponad 300 pieców węglowych. Dzięki zwiększeniu puli pieniędzy na ten cel, rok 2020 zamknął się wymianą aż 405 pieców w 303 lokalach. Przyczyni się to do zmniejszenia niskiej emisji. Dzięki wymianie stolarki okiennej i nowym elewacjom niektórych budynków poprawi się też ich stan wizualny, a oszczędności na kosztach energii pozwolą zmniejszyć koszty użytkowania lokali.

W związku z epidemią koronawirusa zmianie uległy jednak terminy zakończenia części prac inwestycyjnych zaplanowanych na 2020 rok. Równocześnie przesunięty z ubiegłego na bieżący rok został termin zakończenia zadań w ramach programu Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Poddziałanie 1.7.1.

Projekt zakładał remont 9 budynków. W 2020 roku zakończone zostały remonty budynków przy ul. Jana Kochanowskiego 1, 3, 5, 7, ul. Lipnickiej 64, 66, 70 oraz Sikornik 12A. W przypadku budynków przy ul. Jana Kochanowskiego 1, 3, 5 oraz 7 przeprowadzony został remont elewacji wraz z ociepleniem styropianem. W pozostałych ocieplono stropy nad ostatnimi kondygnacjami, wymiany doczekała się stolarka okienna i drzwiowa, a lokale mają teraz centralne ogrzewanie gazowe. Ocieplenie wszystkich budynków nie było możliwe, nie pozwoliły na to bowiem ich walory architektoniczne – obiekty są wpisane do ewidencji zabytków. W przypadku jednego z budynków objętych projektem położonego przy ul. 11 Listopada 22 pierwsze postępowanie przetargowe trzeba było unieważnić i ogłosić ponownie, dlatego prace w obiekcie zostaną wykonane dopiero w tym roku.

Dodatkowo do miejskiej sieci ciepłowniczej podłączono budynki przy ul. Stefana Batorego 19 oraz 21. Nadal trwają prace remontowe w budynku przy ul. Cieszyńskiej 31a. Te planowo zakończą się w tym roku.

Pomimo dużych trudności udało się też przeprowadzić zaplanowane remonty pustostanów mieszkalnych. Planowano wyremontować około 200 lokali, faktycznie natomiast wyremontowane zostały 202 lokale.

Bieżący rok przyniesie w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej kontynuację części zadań z 2020 roku, rozpoczną się też remonty kolejnych budynków w ramach II edycji programu Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim. W ramach 2020 r. udało się zakończyć remont budynku przy ul. Wyzwolenia 6a oraz Stefana Batorego 19, 12 oraz rozpocząć remonty budynków przy ul. Stefana Batorego 19, 21, Granicznej 4, 6. Remonty będą kontynuowane w 2021 r. Ponadto rozpoczną się remonty budynków m.in. przy ul. Kazimierza Pułaskiego 5, ul. Jana Sobieskiego 85, ul. Sikornik 12, ul. Cyniarskiej 10 oraz ul. Nad Niprem 12.

W 2021 roku rozpocznie się również realizacja projektu Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Bielsku-Białej. Przedsięwzięcie dotyczy m.in. budynków przy – Rynku 11, ul. Jana Sobieskiego 13 oraz 19, ul. Józefa Pankiewicza 7, ul. Cieszyńskiej 18, ul. Jana Sobieskiego 2-4, pl. św. Mikołaja 7, ul. 11 Listopada 20 oraz 22, Wzgórze 11 oraz Rynek 32/Kościelna 1.

Ponadto, w związku przyjęciem przez Radę Miejską na sesji 22 września 2020 roku uchwały o przystąpieniu gminy Bielsko-Biała do Porozumienia burmistrzów na rzecz klimatu i energii w okresie 2021-2025, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaplanował likwidację pieców węglowych w zasobach komunalnych. To wiąże się z likwidacją tego typu ogrzewania w blisko 2.000 lokali gminnych. Przy okazji całego przedsięwzięcia ZGM planuje również kompleksowe remonty w ponad 40 budynkach.
W 2021 r. prace zaczną się w 13 budynkach, co w przypadku części obiektów wiązać się będzie z koniecznością przekwaterowania najemców do innych lokali mieszkalnych. Terminy rozpoczęcia prac uzależnione będą od czasu przekwaterowania oraz sytuacji epidemiologicznej.

W planach są też remonty pustostanów, ZGM chce w tym roku wyremontować ich co najmniej 200. Na poczet prac w 2021 r. jeszcze w grudniu 2020 r., tuż po ostatniej sesji Rady Miejskiej ogłoszone zostały przetargi na remont 30 lokali mieszkalnych.

Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.