Dodatkowe 25 mln zł na zrównoważony transport w Śląskiem

W Katowicach i Gliwicach będą mogły zostać zrealizowane dwie inwestycje mające na celu poprawę jakości transportu publicznego. Samorządy będą musiały jeszcze spełnić kilka warunków, ale pieniądze są do wzięcia, a projekty już przygotowane.

O dodatkowych środkach z Funduszy Europejskich, które zostaną przeznaczone na ten cel w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) mówili wczoraj w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, a także poseł na Sejm RP Jarosław Gonciarz oraz zastępca prezydenta Gliwic Mariusz Śpiewok.

– Z dodatkowej puli tych 25 mln planowane jest dofinansowanie 2 nowych projektów dotyczących rozwoju niskoemisyjnego transportu publicznego. Jeden z nich dotyczy Gliwic – jest to dofinansowanie zakupu 17 autobusów hybrydowych. Drugi, dotyczący Katowic, to projekt, gdzie będzie zakupionych kilka autobusów zasilanych gazem CNG. Mamy nadzieję, że te środki będą wykorzystane, zainwestowane jak najszybciej – zapowiedział minister Grzegorz Puda. – To są nowe środki finansowe, które będą wpływały na jakość i poprawę bezpieczeństwa pasażerów w tym regionie – zaznaczył.

Wojewoda Jarosław Wieczorek podkreślił z kolei, że możliwość przeznaczenia dodatkowych środków na zakup nowych pojazdów jest bardzo cenna.

– Wymiana taboru na bezpieczny, ekologiczny wpisuje się w politykę regionu, w politykę transformacji województwa śląskiego. Oprócz całej infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej bardzo istotnym jest to, żeby autobusy, pociągi, tramwaje były nowoczesne i bezpieczne, żeby komfort życia obywateli i komfort w poruszaniu się był na jak najwyższym poziomie – mówił wojewoda.

Projekt PKM Gliwice obejmuje zakup 17 sztuk autobusów hybrydowych (bez ujęcia w projekcie budowy stacji zasilania). Wymiana floty obsługującej obecnie tereny śródmiejskie przyczyni się do poprawy jakości środowiska, obniżenia emisyjności. Autobusy będą zintegrowane z systemami ITS funkcjonującymi na obszarze aglomeracji. Szacowana wartość projektu to 29,755 mln zł. Dofinansowanie UE może wynieść 18,5 mln zł.

– PKM Gliwice obsługuje ponad 45 linii autobusowych. W imieniu mieszkańców Gliwic, miast ościennych i powiatu chciałbym wyrazić podziękowania dla Ministerstwa, dla rządu, dla Pana Prezydenta za pozyskiwanie tych środków na unowocześnienie taboru autobusowego – mówił podczas dzisiejszej konferencji poseł Jarosław Gonciarz.

W ramach dodatkowych środków PKM Katowice zakłada z kolei zakup 8 sztuk autobusów 12-metrowych zasilanych CNG. Celem projektu będzie zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko naturalne oraz wzrost atrakcyjności transportu wykonywanego przez PKM Katowice. Szacowana wartość projektu to 10,4 mln zł. Dofinansowanie UE może wynieść 6,5 mln zł.

Jak zaznaczył zastępca prezydenta Gliwic Mariusz Śpiewok, dofinansowanie, o jakim była dzisiaj mowa, to zaledwie część dużych środków zewnętrznych, które wspólnie z ministerstwem udało się wygospodarować na zrównoważony transport miejski w naszym województwie, w szczególności w subregionie centralnym.

Mechanizm, w ramach którego pracujemy, czyli współdecydowanie o wyborze projektów przez władze miejskie i centralne, dobrze wpływa na rozwój, na właściwe wybory i koordynację procesu udoskonalenia transportu – podkreślił.

Warunki realizacji inwestycji

Nowe projekty muszą teraz przejść proces włączenia do POIiŚ. Wymaga to podjęcia prac przez samorządy w zakresie aktualizacji strategii ZIT i ujęcia w niej nowych propozycji.

Z chwilą akceptacji zmienionej strategii ZIT przez MFiPR, projekty wpisane zostaną na Wykaz Projektów Zidentyfikowanych do POIiŚ, a następnie przejdą ocenę w CUPT.

POIiŚ na Śląsku

Na terenie miast Subregionu Centralnego województwa śląskiego ze środków POIiŚ realizowanych jest obecnie 11 projektów o łącznej wartości 1,7 mld zł, w tym dofinansowanie UE 950,58 mln zł.

  • 9 projektów realizowanych jest w trybie pozakonkursowym – te inwestycje obejmują budowę i modernizację nowych linii tramwajowych w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem tramwajów, zakup niskoemisyjnych autobusów w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach i Tychach, budowę węzła przesiadkowego „Sądowa” w Katowicach, a także rozbudowę systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.
  • 2 projekty (PKM Sosnowiec i PKM Gliwice) wyłonione zostały w konkursie na zakup autobusów elektrycznych.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.