Już jest drugie wydanie książki „Tychy. Sztuka w przestrzeni miasta”!

To wznowienie cieszącej się dużym zainteresowaniem i nagradzanej książki z 2015 roku autorstwa dr. Patryka Oczki. Wydanie drugie jest efektem współpracy Muzeum Miejskiego w Tychach i Miejskiego Centrum Kultury w Tychach.

Z dumą prezentujemy tę ciepłą „świeżynkę wydawniczą. To pierwsze tak obszerne opracowaniemonograficzne poświęcone sztuce w przestrzeni miejskiej Tychów. Ten przejrzysty przewodnikukazuje tyską przestrzeń bogatą w niezwykłe realizacje artystyczne – dzieła z zakresu rzeźbymalarstwa monumentalnego oraz małej architekturyJest też próbą wytłumaczenia sztukimocno wpisanej w pejzaż miasta – pokazuje zarówno te istniejące dzieła, jak i nie zachowane. A najnowsze wydanie zostało rozszerzone o rozdział dotyczący realizacji po 2015 roku.

„[…] mieszkańcy danego obszaru mają niekwestionowane prawo decydowania o tym, jakie elementyskładowe powinny stanowić ich habitat. Artyści pełnią w tym przypadku rolę służebną, realizującjedynie wizje społeczeństwa reprezentowanego formalnie przez administratorów wyznaczonychw następstwie demokratycznych już dzisiaj procedur wyborczych. Ów proces demokratyzacji działańartystycznych w Tychach został w znakomity sposób zaprezentowany przez Autora […] monografii, która jest fascynującą pozycją bibliograficzną, napisaną nie tylko z myślą o czytelnikach na co dzieńzajmujących się śledzeniem regionalnych dziejów przemysłowej części Górnego Śląska. Jej odbiorcąmoże się stać po prostu każdy amator dobrej książki!”

Dr hab. Irma Kozina

(fragment recenzji)

Książka została opatrzona tekstami wstępu prof. Ewy Chojeckiej i dr Marii LipokBierwiaczonek. Za projektem graficznym i składem ponownie stoi Zofia Oslislo–Piekarska, co daje gwarancję, że to również wysmakowane edytorsko i zaprojektowane z dbałością o detal wydawnictwo.

Warto dodać, że publikacja została nagrodzona w LXI Konkursie im. ks. prof. dr. SzczęsnegoDettloffa na prace naukowe młodych członków Stowarzyszenia Historyków Sztuki w kategoriiprac opublikowanych oraz uzyskała wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego zaWydarzenie Muzealne Roku 2015 w kategorii „publikacje książkowe.

dr Patryk Oczko – historyk sztuki i archeolog, prowadzi Dział Sztuki w Muzeum Miejskim w Tychach. Członek Oddziału Górnośląskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Uczestnikkonferencji naukowych, kurator wystaw, autor publikacji o charakterze naukowym i popularnonaukowym. W swoich badaniach zajmuje się sztukami wizualnymi oraz urbanistyką i architekturą drugiej połowy XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Górnego Śląska.

Muzeum Miejskie w Tychach

Default image
Informacja Prasowa
Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.