60 lokali dla mieszkańców

„Mieszkanie za remont” to program, który od 2014 roku cieszy się olbrzymią popularnością wśród mieszkańców Katowic i miast ościennych. Umożliwia on wynajęcie od miasta mieszkania w preferencyjnie cenie – w zamian za przeprowadzenie remontu. Co ważne, w budynkach, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe, istnieje możliwość późniejszego wykupienia mieszkania z 60% zniżką. Do tej pory w ten sposób ponad 350 lokali znalazło swoich najemców, a w ostatnich edycjach liczba osób aplikujących była kilkunastokrotnie wyższa niż dostępnych mieszkań.

W bieżącej edycji Miasto oferuje przyszłym najemcom aż 60 lokali. – „Mieszkanie za remont” to doskonała okazja na znalezienie swego lokum dla osób, które nie chcą brać kredytów na kupno mieszkania, ani płacić wysokiego odstępnego za wynajem na rynku komercyjnym. Program jest bardzo ważny z punktu widzenia miasta, bo pozwala nie tylko zaspokajać ważne potrzeby mieszkańców, ale też sukcesywnie zmniejszać liczbę pustostanów. Zdarza się także tak, że osoby spoza Katowic otrzymując „mieszkanie za remont” meldują się w Katowicach i tutaj odprowadzają też podatki, co jest ważne w dobie wyzwań demograficznych – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Dla potencjalnych najemców bardzo ważna jest też możliwość wykupienia mieszkania po pięciu latach na preferencyjnych warunkach. Dotyczy to lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność wspólnoty mieszkaniowej z udziałem Miasta. W ubiegłym roku wprowadziliśmy także zapisy, które zwiększają szanse „singli” na najem „mieszkania za remont”Wcześniej osoby mieszkające samotnie mogły co prawda aplikować o te lokale, ale ich szanse na zdobycie własnego lokum, przy tak wielkim zainteresowaniu, były bardzo małe. Od zeszłego roku większe szanse mają także osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Dodatkowo punktujemy osoby, które już mieszkają w Katowicach – podkreśla prezydent Marcin Krupa.

Jakie mieszkania są do wyboru? Jak aplikować o najem lokalu?

– W bieżącej edycji programu mamy do wyboru 60 mieszkań o powierzchni od 17 do 77 m2Cena najmu za 1 m2 waha się od 3,25 zł do 6,08 zł i jest uzależniona m.in. od lokalizacji, a także standardu mieszkania – mówi Maciej Stachura, naczelnik wydziału komunikacji społecznej Urzędu Miasta Katowice i dodaje, że na zaprezentowanej liście przy każdym mieszkaniu podana jest krótka informacja dot. jego standarduLokale znajdują się przede wszystkim w Śródmieściu (m.in. ul. Mariacka, Plebiscytowa, Francuska, Dąbrowskiego, Kilińskiego, Kościuszki, Wita Stwosza), ale też na Koszutce (al. Korfantego, Broniewskiego, Wyszyńskiego), Ligocie (ul. Koszalińska,Franciszkańska, Piotrowicka), czy Szopienicach (ul. Zamenhofa, Wiosny Ludów, Kantorówny).

Aby móc ubiegać się o mieszkanie za remont należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, nie można być właścicielem innego mieszkania. Po drugie – należy spełnić kryterium dochodowe. Przykładowo – dla gospodarstwa jednoosobowego to dochód mieszczący się w widełkach od 1800 zł do 4800 zł, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego dochód na jedną osobę musi się mieścić w przedziale od 1200 zł do 3120 zł. Trzecim warunkiem jest brak zaległości z tytułu najmu aktualnie zajmowanego lokalu. – Jeżeli dana osoba spełnia wszystkie warunki formalne, a na jedno mieszkanie jest więcej chętnych, a tak z reguły jest, wtedy o pierwszeństwie w zawarciu umowy decydują punkty. Tworząc punktację pod uwagę bierzemy m.in.: aktualną powierzchnię mieszkalną w przeliczeniu na jedną osobę, liczbę osób zamieszkujących dany lokal, kwestię posiadania dzieci, orzeczenia o niepełnosprawności czy też kwestię bezdomności – podkreśla Maciej Stachura.

​Oglądanie lokali możliwe jest po uzgodnieniu terminu z właściwym Oddziałem Eksploatacji Budynków (OEB) KZGM w Katowicach do 28 sierpnia w godzinach pracy OEB. W przypadku zainteresowania wynajmem lokalu należy w terminie od 31 sierpnia do 18 września złożyć w Urzędzie Miasta Katowice (Rynek 1, I piętro, stanowisko 20, 21) wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. Wniosek można przesłać pocztą, należy jednak mieć na uwadze, że nie podlega on uzupełnieniu po upływie terminu wyznaczonego na jego złożenie. Szczegółowe informacje na temat mieszkań oddawanych w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę można uzyskać na stanowisku Wydziału Budynków i Dróg w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice na I piętrze przy Rynku 1 w Katowicach lub pod nr tel. 32/25-93-634. Lista lokali w ramach programu oraz dodatkowe informacje będzie także dostępne na stronie Urzędu Miasta Katowice (zakładka Dla mieszkańca -> Zamieszkaj w Katowicach -> Mieszkanie za remont).

Kryteria punktowe:

a) powierzchnia mieszkalna na 1 osobę w dotychczas zajmowanym lokalu: − poniżej 8 m² ​​​8 pkt− od 8 m²  do 9,99 m² ​​6 pkt− od 10 m²  do 12 m² ​​4 pkt− powyżej 12 m² ​​​2 pkt

W przypadku wnioskodawców zamieszkujących osobno, powierzchnię mieszkalną przypadającą na 
1 osobę w zajmowanych lokalach mieszkalnych sumuje się i dzieli przez dwa. 

W przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych zamieszkujących samotnie:− poniżej 16 m² ​​​8 pkt− od 16 m²  do 19,99 m² ​​6 pkt− od 20 m²  do 24 m² ​​4 pkt− powyżej 24 m² ​​​2 pkt

Osoby bezdomne (status bezdomności potwierdzony przez MOPS): 10 pkt

b) liczba osób zamieszkujących w obecnie zajmowanym lokaluza osobę 1 pkt

W przypadku wnioskodawców zamieszkujących osobno, liczbę osób w zajmowanych lokalach mieszkalnych sumuje się i dzieli przez dwa.  

c) w przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy lub członka jego rodziny: 4 pkt

d) małżeństwa lub partnerzy zamieszkujący osobno, posiadający dzieci: 4 pkt

e) małżeństwa, partnerzy lub osoby samotne, posiadające dzieci: 3 pkt

f) małżeństwa lub partnerzy zamieszkujący osobno: 2 pkt

g) okres zamieszkiwania wnioskodawcy lub członka jego rodziny na terenie miasta Katowice:− do 1 roku:​​2 pkt− powyżej 1 roku:​5 pkt

Urząd Miasta Katowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.