% tylko te dobre – daj z siebie sto procent! Miejski Turniej FIFA 2020 w Świętochłowicach

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach rusza z realizacją trzymiesięcznego programu profilaktyki zapobiegania inicjacji alkoholowej oraz nauki umiejętnego korzystania z komputera i Internetu, w tym zapobiegania cyberuzależnieniom. Jednym z jego elementów będzie turniej FIFA 2020 dla młodych mieszkańców Świętochłowic.

Program „% tylko te dobre, daj z siebie sto procent” składa się z cyklu zajęć prowadzonych w instytucjach publicznych przez wykwalifikowanych specjalistów, przy współpracy liderów rówieśniczych. Kierowany jest do młodzieży oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci między 3 a 18 rokiem życia.

Jednym z elementów programu jest miejski turniej FIFA 2020 dla dzieci i młodzieży (7-18 lat), któremu bacznie będzie się przyglądał Marcin „mRN” Sczes, jeden z najdłużej grających zawodników FIFA w Polsce oraz zwycięzca I Edycji Ekstraklasa Games.

Za realizację programu odpowiada Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach. Patronat nad wydarzeniami towarzyszącymi objęły m.in.: Urząd Miejski ŚwiętochłowiceCentrum Kultury ŚląskiejMiejska Biblioteka Publiczna w ŚwiętochłowicachKomenda Miejska Policji w ŚwiętochłowicachIII Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w ChorzowiePoradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz organizacje pozarządowe.

Zapisy do udziału w turnieju już ruszyły i potrwają tylko do 24 lipca!!!

Szczegółowych informacji udziela:
Centrum Integracji Społecznej
ul. Sądowa 1 w Świętochłowicach,
nr tel. 32 345 55 24

Urząd Miasta Świętochłowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.