W Bytomiu ruszyła kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego

Bytomianie ponownie mogą zdecydować na co przeznaczyć część miejskich pieniędzy. Na ten cel zagwarantowano aż 4,7 mln zł. Nabór wniosków potrwa do 24 lipca. 

Przypomnijmy, że w ubiegłej edycji zgłoszono 85 projektów, z czego na 61 poddanych pod głosowanie, swoje głosy oddało łącznie prawie 27 tysięcy bytomian. Spośród zakwalifikowanych inicjatyw do realizacji wybrano projekt społeczny oraz dwa projekty inwestycyjne, na które już w tym tygodniu zostaną ogłoszone przetargi na wykonawcę robót. 

Zeszłoroczny sukces frekwencyjny zarówno w ilości liczby złożonych wniosków, jak i liczby bytomian, którzy oddali swój głos na poszczególne inicjatywy, tylko ugruntował w nas przekonanie jak cenne jest zaangażowanie mieszkańców w rozwój miasta. Dzięki budżetowi obywatelskiemu możemy być bliżej oczekiwań i potrzeb społecznych bytomian z różnych części naszego miasta – mówi prezydent Mariusz Wołosz. Podobnie jak w ubiegłym roku zgłaszane do budżetu obywatelskiego projekty nie muszą dotyczyć tylko inwestycji i remontów, mogą być związane np. z organizacją wydarzeń. 

Zanim zgłosisz swój projekt 
Aby złożyć swój projekt niezbędne jest zebranie minimum 50 podpisów od osób, które poprą naszą inicjatywę. Wniosek należy złożyć wraz z wypełnioną listą, która została udostępniona na: [ https://www.bytom.pl/bytomski-budzet-obywatelski-2020 | https://www.bytom.pl/bytomski-budzet-obywatelski-2020 ] 

Do kiedy można składać wnioski? 

Podpisane wnioski do Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego (wraz z listami poparcia) można składać do 24 lipca w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, przesyłać listownie, oraz elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP/SEKAP. Głosowanie odbywać się będzie w dniach od 24 września do 8 października 2020 r. w formie elektronicznej. 

Co dwa głosy to nie jeden.
Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców do tegorocznych zasad głosowania na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego wprowadzono zmianę dotyczącą liczby oddanych głosów. Każdy uprawniony do głosowania dysponuje dwoma głosami, dzięki czemu będzie mógł oddać swój głos na dwa projekty: 

jeden głos na projekty o wartości od 500 tys. zł do 2 mln zł – do wyczerpania kwoty 2 mln zł 
jeden głos na projekt o wartości poniżej 500 tys. zł – do wyczerpania puli środków przewidzianych w budżecie miasta na BBO po uwzględnieniu projektów wybranych w pierwszym progu kwotowym. 

Głosowanie tylko w formie elektronicznej.
Aby uniknąć sytuacji, w których głosy oddawane były podwójnie lub brały w nim udział osoby nieuprawnione, w tym roku głosowanie przeprowadzone zostanie tylko w formie elektronicznej poprzez interaktywny formularz udostępniony na naszych stronach. Pomyślano też o tych, którzy nie mają dostępu do sieci. Będą oni mogli oddać swój głos elektroniczne w wyznaczonych punktach konsultacyjnych. W głosowaniu będą mogły brać udział osoby niepełnoletnie, ale potrzebna im będzie zgoda rodzica lub opiekuna. 

Podczas ubiegłorocznej edycji bytomianie przedstawili wiele fantastycznych projektów dobrze opisanych, uargumentowanych. To czas, by wyjąć je z szuflady i raz jeszcze zainteresować nimi bytomian. Czekamy także na nowe inicjatywy, a tych nie brakuje naszym mieszkańcom. Liczymy na aktywność bytomian i wierzymy, że inicjatywa ta będzie się cieszyć dużym zainteresowaniem – mówi zastępca prezydenta Michał Bieda. 

Wyłonione w ramach budżetu partycypacyjnego projekty będą realizowane w 2021 roku. 

Urząd Miejski w Bytomiu

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.