Rybnik: Od 1 czerwca będą działały żłobki, przedszkola i zajęcia opiekuńcze w klasach I-III

Od 1 czerwca będą działały w Rybniku żłobki, przedszkola i zajęcia opiekuńcze w klasach I-III w szkołach podstawowych. Zainteresowanie taka formą opieki w sytuacji pandemii wyraziło jedynie 10 % rodziców.

Piotr Kuczera prezydent Miasta Rybnika:

„Rozumiem, że sytuacja w każdej rodzinie jest odmienna. Są rodzice, którzy mimo swoich obaw są zmuszeni ze względu na sytuację zawodową czy rodzinną przyprowadzić swoje dzieci do placówek. Dołożymy wszelkich starań by zajęcia odbywały się bezpiecznie, w rygorze sanitarnym, jednocześnie przypominam, że sytuacja w Rybniku jest wyjątkowa, jeżeli chodzi o wzrost zakażeń w ostatnim czasie.

Dziś zapadły decyzje ze strony rządu o odmrażaniu kolejnych etapów życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Skoro możliwe będą zgromadzenia do 150 osób , wejścia do sklepów bez limitów, maseczki już nie zawsze będą obowiązkowe, to nasza decyzja o nieotwieraniu placówek dla dzieci wydaje się bezcelowa.

Apeluję jednak do wszystkich rybniczan o rozwagę, bo u nas, tu w Rybniku sytuacja jest inna, liczba zakażonych nie maleje, aktualnie mamy 612 chorych. Wierzę, że rodzice w Rybniku wykażą się rozsądkiem i odpowiedzialnością za zdrowie swoich dzieci i innych członków rodziny, i podejmą decyzje o uczestnictwie swoich dzieci w zajęciach tylko w uzasadnionych przypadkach. „

Urząd Miasta Rybnika

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa
Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.

-