Wiceszef MON nowym prezesem Poczty Polskiej

Wczoraj zaszły zmiany w zarządzie Poczty Polskiej:

Decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 kwietnia 2020 roku, zmienia się skład Rady Nadzorczej Poczty Polskiej. Z funkcji Członka Rady Nadzorczej został odwołany Pan Paweł Calski. Na tą samą funkcję został powołany Pan Tomasz Zdzikot.

Ponadto dnia 3 kwietnia 2020 roku Rada Nadzorcza Poczty Polskiej S.A. przyjęła rezygnację Pana Przemysława Sypniewskiego z pełnienia funkcji prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dniem 3 kwietnia 2020 roku.

Rada Nadzorcza oddelegowała członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Zdzikota do wykonywania czynności członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. Jednocześnie Rada Nadzorcza powierzyła Panu Tomaszowi Zdzikotowi, w okresie delegowania, pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A.

Zmiana może mieć związek z projektem Prawa i Sprawiedliwości, który zakłada, że majowe wybory prezydenckie przeprowadzone zostaną korespondencyjne przy wsparciu wojska. Najprawdopodobniej w poniedziałek Sejm zajmie się sprawą wyborów.

Tomasz Zdzikot w latach 2017-2018 był wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji, a ostatnio wiceministrem obrony narodowej, w obu resortach był bliskim współpracownikiem Mariusza Błaszczaka.

Odwołany Przemysław Sypniewski pełnił funkcję prezesa Poczty Polskiej od czerwca 2016 roku.

Default image
Sebastian Pypłacz
Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Wiceprezes stowarzyszenia BoMiasto. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.