Pakiety pomocowe dla przedsiębiorców w województwie śląskim

Pandemia koronawirusa spowodowała kryzys wśród przedsiębiorców. Naprzeciw problemom wychodzą władze miast, tworząc pakiety pomocowe. Poniżej znajdują się działania, jakie podjęły niektóre miasta z województwa śląskiego. 

Katowice 

Katowice uruchamiają Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy. Obniżenie czynszu za lokale użytkowe należące do miasta, obniżenie kosztów działania ogródków letnich, możliwość przedłużenia płatności lub zwolnienie z podatku od nieruchomości czy środków transportowych, to pomoc oferowana przez Urząd Miasta. Należy do niej również obietnica utworzenia Katowickiego Funduszu Pomocy Przedsiębiorcom z pulą 10 milionów złotych. 

Sosnowiec 

Władze Sosnowca zaproponowały mieszkańcom rozwiązania tożsame ze specustawą przygotowaną przez rząd, m.in. odroczenie płatności lub w uzasadnionych przypadkach całkowite umorzenie czynszu w miejskich lokalach użytkowych oraz podatków lokalnych. Istnieje możliwość wstrzymania opłat za wywóz śmieci. Dodatkowo pakiet SOSnowiec dla mieszkańca i przedsiębiorcy zawiera informacje na temat zmian w rekrutacji do żłobków i przedszkoli. Władze miasta utrzymają ciągłość inwestycyjną by pomóc m.in. lokalnym firmom budowlanym. 

Chorzów 

Chorzowski Pakiet Antykryzysowy oferuje przedsiębiorcom, podobnie jak w innych miastach, zmniejszenie o połowę i odroczenie opłat czynszowych. W szczególnych przypadkach można ubiegać się o zwolnienie z opłat abonamentowych. Ponadto wyłączono parkomaty, na bieżąco podejmowane są działania związane z dezynfekcją miejskiej przestrzeni użytkowej. Seniorzy mogą korzystać ze specjalnie przygotowanej infolinii i robić zakupy bez wychodzenia z domu. 

Gliwice 

Gliwiccy przedsiębiorcy mogą składać wnioski o odroczenie, umorzenie lub rozłożenie na raty płatności czynszu za lokale użytkowe należące do miasta. Na indywidualny wniosek przedsiębiorcy istnieje możliwość umorzenia lub odroczenia płatności podatków. Dodatkowo władze miasta ograniczają czasowo egzekucje administracyjne zaległych płatności. 

Będzin 

Będzińskie firmy mogą liczyć na wsparcie miasta, jeśli chodzi o odroczenie lub umorzenie płatności na okres sześciu miesięcy. Dotyczy to opłat za dzierżawę gruntu, czynszu za wynajem lokali użytkowych należących do miasta, podatku od nieruchomości czy środków transportowych.  

Zabrze 

Władze Zabrza proponują przedsiębiorcom zwolnienie z opłat czynszowych w gminnych lokalach użytkowych. Możliwe jest również anulowanie opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych oraz za wywóz odpadów komunalnych. Miasto ograniczyło pobór opłat na targowiskach oraz w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Istnieje możliwość odroczenia opłat za wodę i kanalizację. 

Szczegółów oraz aktualizacji pakietów pomocowych szukajcie na stronach internetowych urzędów miejskich. Warto zapoznać się również z rządowym programem Tarcza Antykryzysowa na stronie https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

-