Kazanie na czas pandemii

Jarosław Makowski wyjątkowo dzisiaj u nas, a nie w niedzielę, ze swoim „Nie(pobożnym) kazaniem” i wyjątkowo z domu, bo nadzwyczajne są okoliczności. Dziś też nie do końca o Piśmie Świętym, ale bardziej w formie apelu: abyście w niedziele pozostali w domu i nie czuli poczucia winy z tego powodu.

Kazanie na czas pandemii

Jarosław Makowski wyjątkowo dzisiaj u nas, a nie w niedzielę, ze swoim „Nie(pobożnym) kazaniem” i wyjątkowo z domu, bo nadzwyczajne są okoliczności. Dziś też nie do końca o Piśmie Świętym, ale bardziej w formie apelu: abyście w niedziele pozostali w domu i nie czuli poczucia winy z tego powodu.

Opublikowany przez Śląska Opinia Sobota, 14 marca 2020

Dbajcie o swoje zdrowie i zostańcie w domach.

Jarosław Makowski
Jarosław Makowski

Teolog, publicysta. Radny Miasta Katowice.