Pani Alina Nowak, radna Sejmiku Śląskiego (Solidarna Polska), została dzisiaj podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Radna Nowak wcześniej była dyrektorką Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu, a ostatnio pełniła funkcję przewodniczącej Konwentu Dyrektorów Urzędów Pracy województwa śląskiego. Ma wykształcenie i wieloletnie doświadczenie związane z rynkiem pracy i zarządzaniem. W ostatnich wyborach uzyskała 6 733 głosów.