Słyszeć Śląsk

O projekcie

Projekt Słyszeć Śląsk polega na rozwoju i nauce. Chcemy pokazać młodym ludziom jak tworzyć nowoczesne media i mówić o dziedzictwie Śląska – regionu, który jest obecnie w procesie sprawiedliwej transformacji. Uczestnicy projektu wezmą udział w szkoleniach medialnych oraz w prelekcjach o Sprawiedliwej Transformacji, które połączą temat teraźniejszości z przeszłością regionu. 

Co będziemy robić?

Młodzież z IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. S. Maczka w Katowicach stworzy serię podcastów pod nazwą Słyszeć Śląsk, seria zostanie podzielona na odcinki z gośćmi zaangażowanymi w procesy zmieniające Śląsk i odcinki, w których młodzi będą rozmawiać o tym, jak ich zdaniem powinien wyglądać region w przyszłości. Równolegle z powstawaniem podcastu, prowadzona będzie kampania edukacyjna, która uświadomi licealistów z Katowic o czekających region zmianach.

Posłuchaj podcastu

Cel projektu

Projekt ma na celu rozwinąć kompetencje młodzieży w zakresie tworzenia multimediów i nowych form dziennikarskich. Istotna dla nich będzie również kampania w szkole i mediach społecznościowych promująca podcast i temat Sprawiedliwej Transformacji.

Organizatorzy