Śląska Opinia o klimacie

Rozmowy z aktywistami klimatycznymi i naukowcami. Seria realizowana we współpracy ze stowarzyszeniem BoMiasto.