Nie(pobożne) kazania

Mt 10, 26-33

Nie(pobożne) kazanie Jarosława Makowskiego, a w nim rozważania nad fragmentem Ewangelii według świętego Mateusza. Jakie przesłanie stoi za słowami „Nie lękajcie się.”?

J 14, 15-21

Niedzielne Nie(pobożne) kazanie teologa Jarosława Makowskiego, a w nim rozważania nad fragmentem Ewangelii wg świętego Jana. https://www.youtube.com/watch?v=WjVikHETBQg

J 14, 1-12

Teolog Jarosław Makowski w niedzielnym Nie(pobożnym) kazaniu prowadzi rozważania nad fragmentem Ewangelii wg świętego Jana. https://youtu.be/X_otg9g2GPg

J 10, 1-10

Niedzielne Nie(pobożne) kazanie teologa Jarosława Makowskiego, a w nim rozważania nad fragmentem Ewangelii według świętego Jana. https://youtu.be/CLDmBcq17Pw

Łk 24, 13-35

Dziś w Nie(pobożnym) kazaniu teolog Jarosław Makowski prowadzi rozważania nad Ewangelią świętego Łukasza i ujawnieniem się Zmartwychwstałego w Emaus.