Default image

dr Małgorzata Pundyk Glet

dr Małgorzata Pundyk Glet od 11 lat zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych i osób fizycznych. Współpracuje z licznymi wydawnictwami oraz jest właścicielem Ogólnopolskiej Szkoły Prawa. Autorka tworzy publikacje w taki sposób, aby w przystępnej formie przekazywać czytelnikom trudne zagadnienia prawne.