Default image

Michał Krzykawski

Pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego, gdzie kieruje Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami. Członek międzynarodowego kolektywu naukowo-aktywistycznego Internacja, pracującego na rzecz zmiany globalnego modelu makroekonomicznego. Mieszka w Mysłowicach.