Agnieszka Sobol

Agnieszka Sobol

Doktor nauk ekonomicznych, naukowiec, nauczyciel akademicki. Pracownik Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół interdyscyplinarnych zagadnień zrównoważonego rozwoju miast. Autorka ponad 60 publikacji naukowych.