Potrzebujemy zielonych zmian w systemie żywnościowym. Debata kandydatek do Parlamentu Europejskiego z okręgu 11

Wybory europejskie za rogiem, dlatego aktywistki Green Rev Institute i Stowarzyszenia BoMiasto zapytały kandydatki do Parlamentu Europejskiego ze Śląska o sprawiedliwą transformację systemu żywnościowego, edukację klimatyczną i korzyści, jakie płyną z zielonych zmian. Do debaty zostały zaproszone osoby kandydujące w okręgu nr 11 z czołowych komitetów wyborczych. Uczestniczki debaty Ewa Surowiec (Razem) i Grażyna Kulik (Zieloni) odpowiadały na pytania Natalii Wrocławskiej i Morgan Janowicz, a dyskusję merytorycznie podsumował profesor Piotr Skubała, Uniwersytet Śląski. Spotkanie jest dostępne online w serwisie YouTube.

– Wszyscy i wszystkie jesteśmy dość znużone obietnicami, plakatami i ulotkami i dlatego przypomnę Państwu dlaczego te wybory, wybory do brukselskiej bańki są tak ważne: ponad 70 % legislacji w Polsce to legislacja – to dyrektywy, rozporządzenia przyjęte przez Parlament Europejski, opracowane przez Komisję Europejską. Aż 386 miliardów euro na latach 2023-2027 UE przeznaczyła na wspieranie i kształtowanie rolnictwa w Unii. Wspólna Polityka Rolna ma 3 główne cele: ochronę nas jako konsumentów i konsumentki i naszego prawa do zdrowej żywności, ochronę rolników i rolniczek poprzez wspieranie ich dochodów i wyznaczenie kierunku rolnictwa oraz ochronę klimatu. To Unia Europejska decyduje o kształcie umów międzynarodowych, na podstawie których do sklepów trafia żywność spoza Unii, to Unia Europejska decyduje kto jest zanieczyszczającym nasze powietrze, glebę, wodę i czy będzie za to płacił, to Unia decyduje czy na teren Wspólnoty trafią produkty, których wytwarzanie doprowadza do deforestacji, wylesiania. A na koniec – to Unia zdecydowała, że roślinne mleko to napój – rozpoczęła dyskusję Morgan Janowicz, Green Rev Institute. 

Kandydatki do Parlamentu Europejskiego odpowiadały na pytania dotyczące przyszłości rolnictwa, diety w szkołach i edukacji klimatycznej. 

– Dopóki bardziej będzie się opłacać wrzucanie do sklepowego koszyka mleka krowiego, a nie roślinnego czy mięsa, które często jest tańsze niż składniki pochodzenia roślinnego, to ludzie niestety będą te tańsze produkty wybierać. Trzeba pamiętać, że zawsze na początku i na końcu każdego procesu są ludzie, a nie możemy całej odpowiedzialności przesuwać na konsumentów – mówiła Ewa Surowiec. 

– Konieczne jest systemowe rozwiązanie, które nie obciąży najuboższych, bo to te osoby najbardziej odczuwają skutki wszystkich zmian, rewolucji. Transformacja, która nas czeka to duże wyzwanie. Wiadomym jest, że jeśli większość rolników będzie produkowała ekologiczną żywność, to ludzie kupią ją taniej! – opowiadała Ewa Kulik. 

Kandydatkom towarzyszył profesor Piotr Skubała, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody, ekspert Green REV Institute, współzałożyciel Klubu Myśli Ekologicznej.

– Jeżeli nie zmienimy systemu żywnościowego, nie zmienimy systemu rolnictwa, to katastrofę mamy w kieszeni. Rolnictwo to jest co najmniej 25% emisji gazów cieplarnianych, to jest główny czynnik utraty bioróżnorodności, to jest rzecz, która niszczy nasz świat, sprawia, że jesteśmy ubożsi – mówił profesor Skubała. 

Debata została zorganizowana przez Stowarzyszenie BoMiasto oraz Green REV Institute we współpracy z Klubem Myśli Ekologicznej i Fundacją Rzecz Społeczna. Wydarzenie organizowane przy wsparciu Eurogroup for Animals.

Stowarzyszenie BoMiasto

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.