Wybory do Parlamentu Europejskiego. Wszystko co musisz wiedzieć, jeśli mieszkasz w Tychach

9 czerwca odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. W Polsce zostanie wybranych 53 posłów i posłanek. Głosowanie odbędzie się w godzinach 7.00 – 21.00.

Kto może głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego

W wyborach mogą wziąć udział obywatele polscy, którzy ukończyli 18 rok życia oraz nie zostali pozbawieni praw publicznych i nie zostali ubezwłasnowolnione oraz obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, którzy są ujęci w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców. Głosowanie odbędzie się w godzinach 7.00 – 21.00.

Osoby, które mieszkają w Tychach, ale nie są tu zameldowane na pobyt stały, a także wszyscy, którzy tego dnia wyjeżdżają do innej miejscowości lub do innego kraju, też mogą wziąć w nich udział. Wystarczy pamiętać o kilku ważnych krokach.

Każdy, kto mieszka w Tychach, ale nie jest tu zameldowany (lub zameldowany jedynie na pobyt czasowy) – i chce oddać swój głos w naszym mieście –  powinien:

  • dopisać się do spisu wyborców (wniosek o zmianę miejsca głosowania)

lub

  • pobrać w urzędzie gminy zaświadczenie o prawie do głosowania.

Zmiana miejsca głosowania (dopisanie do spisu wyborców)

Osoba, która w dniu wyborów będzie przebywać w innym miejscu, niż adres zameldowania na pobyt stały lub adres stałego zamieszkania, może:

– złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania w terminie do 6 czerwca za pomocą usługi online dostępnej na stronie internetowej GOV.PL

– złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania w terminie do 6 czerwca w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Tychach na stanowiskach 6 lub 7 Biura Obsługi Klienta lub w pokojach 504 i 505 na V piętrze Urzędu.

Zachęcamy do dopisania się do spisu możliwie najszybciej i nie odkładania tego na ostatnią chwilę.

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Zaświadczenie o prawie do głosowania można uzyskać w dowolnym urzędzie gminy w Polsce. Upoważnia ono do udziału w głosowaniu w dowolnym obwodzie na terenie kraju i za granicą.

Zaświadczenie można odebrać osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W dokumencie wskazuje się imię  i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika.

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do 6 czerwca w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Tychach na stanowiskach 6 lub 7 Biura Obsługi Klienta lub w pokojach 504 i 505 na V piętrze Urzędu.

Im szybciej ktoś zgłosi się po takie zaświadczenie, tym większa szansa, że uniknie czekania w kolejce w urzędzie.

Ważne: należy zwrócić uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego np. zgubienia lub zniszczenia nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego. Nie będzie też można wziąć udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami – wybory do Parlamentu Europejskiego

Osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub najpóźniej w dniu wyborów skończą 60 lat mogą:

– udzielić innej osobie pełnomocnictwa do głosowania w swoim imieniu. W tym celu należy złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w terminie do 31 maja br. Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Tychach na V piętrze w pokoju 504.

– głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do dnia 27 maja Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach. Można to zrobić na kilka sposobów: telefonicznie (32 725 92 09), pisemnie (na adres: Komisarz Wyborczy w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice), mailowo (katowice@kbw.gov.pl) lub za pomocą platformy ePUAP

Głosowanie korespondencyjne możliwe jest tylko w kraju.

Sprawdź swoje dane

Pojawiła się usługa, która umożliwia wyborcy sprawdzenie, jakie jego dane są gromadzone w CRW oraz jaki numer i adres ma obwodowa komisja wyborcza, w której będzie głosował. Usługa jest dostępna po zalogowaniu się do aplikacji webowej mObywatel (Twoje dane -> Centralny Rejestr Wyborców).

Wyszukiwarka obwodowych komisji wyborczych>>

Wszelkie informacje o wyborach  do Parlamentu Europejskiego dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Urząd Miasta Tychy

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.