Co ciekawego można znaleźć w ściekach? Czy mogą nam dać ścieki? Co ścieki mówią o miastach? Jak oczyszczanie ścieków może wpływać na klimat?

Rozmawiają: Sebastian Pypłacz i Edyta Łaskawiec, Politechnika Śląska w Gliwicach.

Sebastian Pypłacz
Sebastian Pypłacz

Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.