Prof. Jacek Nowakowski po raz drugi Rektorem Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego

W dniu 14 maja 2024 roku Kolegium Elektorów Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego udzieliło swojego poparcia kandydatowi na Rektora UBB na kadencję 2024-2028 dr. hab. inż. Jackowi Nowakowskiemu, prof. UBB. Spośród 55 obecnych w Auditorium Maximum elektorów aż 50 oddało swój głos na prof. Nowakowskiego.

Serdecznie gratulujemy!

Dr. hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. UBB jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej, kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność Samochody i Ciągniki. Studia ukończył w roku 1986. Pracę w Instytucie Technologiczno-Samochodowym podjął na studiach w roku 1984. Jest wychowankiem profesorów: Jana Wajanda i Macieja Sobieszczańskiego. W roku 1998 uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn, Silniki spalinowe. W roku 2007 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn, Silniki spalinowe, Transport. Pełnił m.in. funkcje: Prodziekana ds. studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki ATH w latach 2005-2008, Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia w latach 2008-2016, Dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki ATH (2020-2024) oraz Rektora bielskiej uczelni w latach 2020-2024.

Naukowo prof. Jacek Nowakowski zajmuje się zasilaniem i sterowaniem silników spalinowych, modelowaniem procesu roboczego silników spalinowych, eksploatacją układów napędowych pojazdów samochodowych. Wyniki swoich prac dotyczących doładowania silników prezentował m.in. na Konferencji SAE w Detroit w USA. Był kierownikiem dwóch projektów naukowo-badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także wykonawcą w dziewięciu projektach naukowo-badawczych, w tym międzyuczelnianych.

Prywatnie Rektor-Elekt interesuje się lotnictwem, historią, malarstwem, chętnie jeździ również na nartach.

Uniwersytet Bielsko-Bialski

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.